Haijai.com


8 ต้นเหตุตะคริวเล่นงาน


 
เปิดอ่าน 1988

8 ต้นเหตุตะคริวเล่นงาน

 

 

สาเหตุทั่วไปของตะคริวเกิดได้จากกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ขาดการยืดตัว (Stretching) อย่างเพียงพอ และมีการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการคั่งของกรดแล็กติก (Lactic Acid) โดยทั้สองปัจจัยมีสาเหตุมาจาก

 

1.สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มวลกล้ามเนื้อจึงลดลง

 

 

2.การใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นเกินกำลัง เช่น เล่นกีฬาหนัก การยกของหนัก หรือมีการงานอาชีพที่ต้องยืน เดินนานๆ

 

 

3.เกลือแร่ที่ใช้ในการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเกลือแร่ชนิดโซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียมเสียสมดุล ซึ่งภาวะที่ทำให้เกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุล ได้แก่ มีอาการท้องร่วง อาเจียน เสียเหงื่อมากจากการทำงาน เล่นกีฬา หรืออยู่ท่ามกลางอากาศร้อน

 

 

4.อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากร้อนเป็นเย็น หรือจากเย็นเป็นร้อน

 

 

5.ดื่มน้ำน้อย ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อขาดน้ำ มักเกิดในผู้สูงอายุ

 

 

6.อายุมากขึ้น ยิ่งอายุมาก เซลล์ทุกชนิดในร่างกายจะเสื่อมถอย ซึ่งรวมทั้งเซลล์กล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงพบอาการนี้ในผู้สูงอายุได้บ่อย

 

 

7.ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้เกิดการขับน้ำออกทางปัสสาวะมากขึ้น ร่างกายและกล้ามเนื้อจึงขาดน้ำ

 

 

8.เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูกสันหลัง และไขสันหลัง จึงส่งผลให้ระบบประสาทสั่งงานกล้ามเนื้อผิดปกติ เช่น โรคช่องกระดูกสันหลังตีบ เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายแข็ง ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดี กล้ามเนื้อจึงขาดเลือด

 

 

เป็นโรคจากความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ และการใช้ยาฮอร์โมน การใช้พลังงานของร่างกายผิดปกติ (Metabolic Syndrome) เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคตับและโรคไต เพราะทั้งสองอวัยวะนี้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)