Haijai.com


ตรวจเช็กประจำหากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านม


 
เปิดอ่าน 1616

ตรวจเช็กประจำหากเสี่ยงเป็นโรค

 

 

โรคบางชนิดมีโอกาสเกิดได้ง่ายในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีพันธุกรรมมะเร็งบางชนิด ในสุภาพสตรีที่เจอบ่อย คือ มะเร็งเต้านม หากมีญาติสายตรงคือ แม่ ยาย หรือลูกเป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งพี่น้องรุ่นราวคราวเดียวกัน เช่น ลูกป้า ลูกอา ลูกน้า ลูกลุง มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป

 

 

วิธีป้องกัน คือ ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หรือตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมปีละ 1 ครั้ง หลังจากอายุ 35 ปีขึ้นไป ย่อมคุ้มค่า ประหยัดเงิน และมีกำลังใจมากกว่าการพบ เมื่อมะเร็งเป็นก้อนโตขึ้นและลุกลามไปมากแล้ว

 

 

นอกจากนี้ยังมีมะเร็งชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเหล่านี้ ควรดูแลสุขภาพด้วยการตรวจเช็กอย่างเฉพาะเจาะจง จะคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าทราบเมื่อปรากฏอาการ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)