Haijai.com


อาหาร สมุนไพร และยาเพิ่มน้ำนม จำเป็นหรือไม่


 
เปิดอ่าน 2074

อาหาร สมุนไพร และยาเพิ่มน้ำนม จำเป็นหรือไม่

 

 

อาหารครบ 5 หมู่ น้ำ และการพักผ่อนอย่างเพียงพอจำเป็นสำหรับแม่ ผักและพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีรสร้อนจะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดดีส่งผลให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นได้ สำหรับยาเพิ่มน้ำนมไม่จำเป็น เพราะการสร้างน้ำนมเป็นธรรมชาติ ถ้าลูกดูดบ่อยตามความต้องการของลูกหรือทุก 2-3 ชั่วโมงดูดให้หมดเต้าทีละข้าง  แม่ไม่เครียด น้ำนมก็จะมาเอง ยาเพิ่มน้ำนมจะไม่ได้ผลถ้าแม่เครียดหรือไม่ได้ให้ลูกดูดนม ปกติจะใช้ยาในกรณีที่แม่มีน้ำนมน้อยมากหรือต้องการกู้น้ำนมมาใหม่ ซึ่งการใช้ยาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)