Haijai.com


ผลของยาแก้ปวด ต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย


 
เปิดอ่าน 2174

ผลของยาแก้ปวด ต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย

 

 

การศึกษาเกี่ยวกับผลของยาแก้ปวดต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชาย) โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translation Medicine ระบุว่า หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเป็นประจำ เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์ของทารกเพศชาย ซึ่งอยู่ในครรภ์เกิดความผิดปกติได้

 

 

การศึกษานี้กระทำในหนูทดลองที่นักวิจัยได้ปลูกเนื้อเยื่ออัณฑะของมนุษย์ใส่เข้าไป จากนั้นจึงให้ยาพาราเซตามอลที่ขนาดยาปกติต่อวันเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง – 7 วัน พร้อมทั้งวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ผลิตออกมา ซึ่งพบว่าหลังจากให้ยาไปแล้ว 24 ชั่วโมง จะยังไม่เห็นผลของยาต่อการผลิตฮอร์โมนเพศชาย แต่หลังจากให้ยานาน 7 วัน พบว่าการผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลง 45%

 

 

มิเชล หนึ่งในทีมผู้ทำการวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงในครรภ์ สัมพันธ์กับการเกิดภาวะมีบุตรยาก มะเร็งลูกอัณฑะ และอัณฑะไม่ลงถุง ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์จึงควรใช้ยาพาราเซตามอลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และควรใช้ในขนาดต่ำที่สุด และใช้ในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)