Haijai.com


แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กปฏิเสธอาหาร


 
เปิดอ่าน 3549

แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กปฏิเสธอาหาร

 

 

Q : อยากเรียนถามคุณหมอคะ ว่าตอนนี้ลูกชายดิฉันอายุได้ 1 ขวบ 5 เดือน แต่ไม่ค่อยชอบทานข้าว เวลาถึงมื้ออาหารทีไร ลูกจะไม่ยอมทานข้าวเลย ดิฉันกลัวลูกจะขาดสารอาหาร ไม่ทราบว่าดิฉันควรทำอย่างไร เพื่อให้ลูกทานข้าว หรือว่าจะมีสารอาหารใดเพื่อมาทดแทนได้

 

 

A : ปัญหาเด็กปฏิเสธอาหาร แนวทางแก้ไขนี้จะเสนอแนวทางตะวันตก ซึ่งมีเสนอแนวทางไว้ดังนี้

 

1.พยายามอย่าให้มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กขณะรับประทานอาหาร นั่นคือสร้างบรรยากาศที่โต๊ะอาหารให้ปราศจากเสียงรบกวน ปิดโทรทัศน์และเครื่องเล่นเกม ดีวีดีต่างๆ  และไม่ใช้เวลาอาหารเป็นเวลาหรือโอกาสตำหนิเด็ก หรือสมาชิกครอบครัว ครวสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น และมีความสุขในการรับประทานอาหาร

 

 

2.ควรมีทัศนคติเป็นกลางๆ ไม่ชมเด็กจนเกินไปเมื่อเด็กกินอาหารแต่ละคำ ไม่บังคับให้เด็กกิน และไม่.ตำหนิเด็กเมื่อไม่ยอมกินทั้งภาษากาย และวาจา

 

 

3.จัดอาหารให้เด็กกินเป็นเวลาเท่านั้น งดอาหารว่างเพื่อให้เด็กอยากกินอาหาร เมื่อกระเพาะว่างประมาณ 3-4 ชั่วโมง

 

 

4.จำกัดเวลาที่ให้เด็กกินอาหาร โดยให้เวลา 20-30 นาที ถ้าเด็กไม่กินอาหารก็เก็บอาหารนั้นซะ

 

 

5.จัดอาหารให้เหมาะกับวัย  ควรมีสีสัน และเด็กสามารถจัดตำแหน่งของผักสีต่างๆ ให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการของเขาได้ ส่วนรสชาติแนะนำให้เป็นรสธรรมชาติมากกว่า ไม่เติมรสเค็มจัดหรือหวาน

 

 

6.ให้เด็กได้กินอาหารชนิดใหม่เพิ่มเข้าไปชนิดเดียวใน 1 วัน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาชอบหรือรับได้หรือไม่ได้

 

 

7.พยายามให้เด็กหยิบ หรือตักกินด้วยตนเอง โดยเฉพาะเด็กอายุ 1 ขวบไปแล้วเขาต้องการแสดงความสามารถในการเป็นตนเอง เมื่อเขาทำได้จะได้เป็นกำลังใจในความสำเร็จเป็นพื้นฐานในการทำอย่างอื่นต่อไปได้อย่างมั่นใจ

 

 

8.ผู้ให้อาหารเด็กต้องอดทน แม้ว่าเด็กจะกินบ้างเล่นบ้าง ทำเลอะเทอะก็ควรยอม ไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยตักอาหารให้กิน

 

 

เด็กวัยขวบครึ่งควรได้นมจากถ้วยตอนกลางวัน 2 ถ้วยหลังอาหาร และ 1 ถ้วย หรือ 1 ขวดก่อนนอน เมื่อแก้ไขปัญหาปฏิเสธอาหารแล้ว ให้อาหารเด็ก 3 มื้อ จัดอาหารตามวัยให้ครบ 5 หมู่ ตามรายการอาหารตามวัยแสดงไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลูกจะแข็งแรงเติบโตได้ดี

 

 

ดร.วันดี วราวิทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)