Haijai.com


เจาะปลายนิ้วรักษาเส้นเลือดในสมองแตก ได้จริงหรือ


 
เปิดอ่าน 2775

เจาะปลายนิ้วรักษาเส้นเลือดในสมองแตก ได้จริงหรือ

 

 

Q : ได้อ่านงานเขียนหนึ่งที่ระบุถึงวิธีการปฐมพยาบาล ผู้ที่เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกตามหลักการแพทย์แผนโบราณของไต้หวัน โดยการใช้เข็มเจาะที่นิ้วทั้งสิบของผู้ป่วย แล้วบีบนวดให้เลือดไหลออกมา ผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติ อยากทราบว่า เป็นวิธีการที่ปลอดภัยหรือไม่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ปลอดภัยที่สุดควรทำอย่างไร

 

 

A : ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

 

1.เส้นเลือดเปราะเนื่องจากอายุมากขึ้น หรือมีไขมันเกาะภายในเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดไม่ยืดหยุ่น

 

 

2.ความดันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเครียด ซึ่งทำให้เส้นเลือดหดตัว หรือมีปริมาตรเลือดในเส้นเลือดเพิ่มขึ้น

 

 

ตามที่กล่าวอ้างมา การปฐมพยาบาลโดยการบีบเลือดออกจากปลายนิ้ว จัดเป็นการลดปริมาตรเลือด อาจจะทำให้ความดันโลหิตลดลงได้บ้าง แต่ยังไม่ใช่การรักษาที่แนะนำ จึงขอให้ข้อมูลของการปฐมพยาบาลผู้มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกที่ถูกต้อง และปลอดภัยไว้ดังนี้

 

 

เมื่อเกิดภาวะเส้นเลือดแตก อาจทำให้หมดสติ เนื่องจากเลือดที่ออกในสมองไปกดทับสมองส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการรู้สึกตัว

 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่แนะนำ คือ การป้องกันอาการแทรกซ้อนจากการหมดสติ เช่น สำลัก โดยปฏิบัติดังนี้

 

1.ให้ผู้ป่วยตะแคงหน้าหรือนอนตะแคง

 

2.รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการผ่าตัดก้อนเลือดออก (กรณีที่ผ่าตัดได้)

 

 

ข้อสำคัญ อย่าให้เส้นเลือดแตกซ้ำอีก ทั้งนี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ไม่ควรเสียเวลาเจาะปลายนิ้วเพื่อทำการรักษาเอง

 

 

นายแพทย์สมาน ตั้งอรุณศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและศัลยศาสตร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)