Haijai.com


หญิงตั้งครรภ์ทานอาหารวันละมีกี่มื้อ


 
เปิดอ่าน 1952
 

หญิงตั้งครรภ์ทานอาหารวันละมีกี่มื้อ

 

 

ถาม การรับประทานอาหารในหญิงตั้งครรภ์ ในหนึ่งวันควรมีกี่มื้อคะ เพราะสังเกตได้ว่าเวลาที่ตั้งครรภ์มักจะหิวบ่อย

 

 

ตอบ ที่จริงแล้วหลักการในการรับประทานอาหารของสตรีตั้งครรภ์นั้น ควรรับประทานให้ได้สารอาหารในระดับที่พอเพียงต่อเนื่อง จะดีกว่าการรับประทานอาหารมื้อละมากๆ วันละน้อยครั้ง เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือควรรับประทานอาหารมื้อละน้อยๆ เคี้ยวให้ละเอียดเพื่อช่วยการย่อยอาหาร เพราะสตรีตั้งครรภ์มักจะย่อยอาหารยาก เมื่อรู้สึกอิ่มให้หยุดรับประทาน เมื่อหิวใหม่ก็รับประทานใหม่แบบนี้จะดีที่สุด

 

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)