Haijai.com


กินวิตามินเอมากไปส่งผลต่อทารกในครรภ์ เพราะเหตุใด


 
เปิดอ่าน 1685
 

กินวิตามินเอมากไปส่งผลต่อทารกในครรภ์ เพราะเหตุใด

 

 

ถาม จริงหรือเปล่าคะที่การทานวิตามินเอในหญิงตั้งครรภ์ที่มากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด

 

 

ตอบ ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินเอเข้าไป เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วการได้รับวิตามินเอมากเกินไปยังอาจเป็นพิษต่อตับและร่างกายด้วย วิตามินรวมที่ผสมอยู่ในแร่ธาตุเหล็กก็เพียงพอแล้วไม่ต้องการมากกว่านั้น

 

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)