Haijai.com


ท่านอนช่วยพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็ก


 
เปิดอ่าน 4722

Sleeping time for baby

นอนถูกท่าช่วยพัฒนาการเรียนรู้

 

 

คุณแม่หลายท่านทราบดีว่าเจ้าตัวเล็กมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้ของลูกนั้นจะเกิดขึ้นทันทีหลังคลอด และจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่ สำหรับลูกน้อยวัยแบเบาะคุณแม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้จากการจัดท่านอน โดยจัดให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของลูก การส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกด้วยวิธีการจัดท่านอนนี้ เป็นวิธีใช้ได้ดีกับเด็กแรกเกิด-10 เดือน เพราะหลังจากช่วงวัยนี้แล้วลูกจะมีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นที่ซับซ้อนมากกว่า

 

 

จากการศึกษาของนักการศึกษา และนักจิตวิทยาพัฒนาการจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ท่านอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ ซึ่งการเรียนรู้ของลูกนั้นจะเกิดขึ้นทันทีหลังคลอด และจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นคุณแม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้โดยการจัดท่านอนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของลูก ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

 

ช่วงอายุแรกเกิด-3 เดือน

 

ลูกในวัยนี้สามารถเอียงคอไปมาได้ แต่ยังชันคอได้ไม่ดีนัก ท่านอนที่เหมาะสมคือ ท่านอนหงายหรือนอนตะแคง เพื่อให้ลูกสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายขึ้น ไม่ควรให้ลูกนอนคว่ำโดยที่ไม่มีคนดูแลใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายที่เรียกว่าภาวะ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ที่อาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า เด็กที่ถูกจับให้นอนคว่ำในช่วงนี้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้น้อยกว่า และเมื่อโตขึ้นจะมีความช่างสังเกตน้อยกว่าเด็กที่นอนหงาย สิ่งแวดล้อมที่ควรจัดให้ลูกในช่วงวัยนี้ ควรเป็นภาพหรือของเล่นที่มีสีสันสดใสและมีเสียง อาจเคลื่อนไหวในแนวนอนหรือแนวราบก็ได้

 

 

ช่วงอายุ 4-6 เดือน

 

ลูกในวัยนี้มีกล้ามเนื้อคอที่แข็งแรงมากขึ้น ลูกจึงสามารถชันคอยกศีรษะ และหันหน้าไปมาได้ดีขึ้น ท่านอนที่เหมาะสม คือ ท่านอนคว่ำ และเพื่อความปลอดภัยหากทารกอยู่ในท่านอนคว่ำต้องมีคนดูแลใกล้ชิด และลักษณะที่นอน หมอนต้องไม่นุ่มนิ่ม จนมีปัญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจได้ ลูกจะชอบยกศีรษะขึ้นมองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า และก้มหน้าลงมองภาพ หรือของเล่นที่อยู่บนพื้น สิ่งแวดล้อมที่ควรจัดให้ลูกในช่วงวัยนี้ ควรเป็นผ้าปูที่นอนที่มีสีสันสดใส มีลวดลายที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป และควรแขวนของเล่นที่มีเสียงและเคลื่อนไหวได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเอาไว้ให้ลูกดูด้วย

 

 

ช่วงอายุ 6 เดือนขึ้นไป

 

ลูกในวัยนี้มีกล้ามเนื้อคอและหลังที่แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวศีรษะ คอ ไหล่ แขน ขา และหลังส่วนบนได้ดี สามารถพลิกตัวไปมาได้ ท่านอนที่เหมาะสมคือ สามารถทำได้หลายท่า ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกเรียนรู้ โดยอาจให้ลูกนอนหงาย กึ่งนั่งกึ่งนอน นอนตะแคง หรือนอนคว่ำ สิ่งแวดล้อมที่ควรจัดให้ลูกในช่วงวัยนี้ ควรเป็นของเล่นที่เคลื่อนไหวในแนว 360 องศา

 

นอกจากการจัดท่านอน และจัดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และการเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของลูกด้วย เพื่อให้ลูกมีความรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัยจะได้มีความมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)