Haijai.com


อาหารเสริมทารกวัย 6-12 เดือน


 
เปิดอ่าน 9494

อาหารเสริมทารกวัย 6-12 เดือน

 

 

มีคุณแม่ตั้งครรภ์เพิ่งคลอดหลายท่านที่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยนมแม่ให้มากที่สุด แต่เข้าใจว่าหลังจาก 6 เดือนแล้วน้ำนมแม่จะเสื่อมคุณภาพลง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ เพราะนมแม่ยังคงมีประโยชน์และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวัยและสภาพแวดล้อมของลูก เพียงแต่เมื่อลูกอายุได้ 6 เดือน เขามีความต้องการอาหารที่มากขึ้นเกินกว่าที่นมแม่จะผลิดได้ทัน

 

 

ตารางแสดงอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับวัย 6-12 เดือน

 

อายุ

6 เดือน

7 เดือน

8 –9 เดือน

10-12 เดือน

อาหาร

กินนมแม่และอาหาร 1 มื้อข้าวบดละเอียด กับแกงจืดสลับไข่แดง ปลา ตับ ผักบด กล้วยสุกหรือผลไม้

กินนมแม่และอาหาร1 มื้อข้าวบดหยาบขึ้นกับน้ำแกงจืดเพิ่มไข่ทั้งฟอง ปลา เนื้อสัตว์บด ผักหั่น และ ผลไม้

กินนมแม่และอาหาร 2 มื้อให้อาหารเหมือน 7 เดือนแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพิ่มอาหารว่าง 1 มื้อ

กินนมแม่และอาหาร 3 มื้อให้อาหารเหมือนเดือนก่อนๆแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ให้อาหารหลากหลายชนิด และอาหารหยาบและเพิ่มชิ้นเล็กๆ

ข้าว

ข้าวบดละเอียด 3 ช้อนกินข้าว

ข้าวบด 4 ช้อนกินข้าว

ข้าวหุงนิ่มๆ 5 ช้อนกินข้าว

ข้าวหุงนิ่มๆ 5 ช้อนกินข้าว

ไข่

ไข่แดงครึ่งฟอง

ไข่แดงทั้งฟอง

ไข่แดงครึ่งฟอง

ไข่แดงครึ่งฟอง

เนื้อสัตว์

ตับบดสลับปลาบด 1 ช้อนกินข้าว

สลับเนื้อสัตว์ต่างๆบด2ช้อนกินข้าว

สลับเนื้อสัตว์/ปลา/ตับและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

สลับเนื้อสัตว์/ปลา/ตับและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

ผัก

ผักบด ½ ช้อนกินข้าว

ผักหั่น 1 ½ ช้อนกินข้าว

ผักหั่น 2 ช้อนกินข้าว

หั่นผัก 2 ช้อนกินข้าว

ผลไม้

ผลไม้สุก 1-2 ชิ้น

ผลไม้สุก 2-3 ชิ้น

ผลไม้สุก 3-4 ชิ้น

ผลไม้สุก 1-2 ชิ้น

 

 

Tips การให้อาหารทารกตามวัย

 

 หลัง 6 เดือน น้ำนมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจำเป็นต้องให้อาหารทารกอย่างเพียงพอ ควบคู่กับการกินนมแม่เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร

 

 ฝึกนิสัยการกินที่ดีให้กับลูกโดยกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายชนิด และปรุงจากอาหารธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่น

 

 สร้างบรรยากาศให้ลูกอยากกินอาหารมากกว่าการบังคับ และป้อนให้เป็นเวลา อย่าป้อนจุบจิบ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)