Haijai.com


มหัศจรรย์หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่


 
เปิดอ่าน 2514

มหัศจรรย์หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

 

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้สมองของทารกมีการพัฒนาและเจริญเติบโต ให้มีความจำที่ดีเมื่อเติบโตขึ้น คุณแม่ที่คลอดลูกควรที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างดียวอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ก็เพื่อให้ลูกได้ภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่ดี ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย เป็นเด็กแข็งแรง

 

 

ข้อดี ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

1.สารอาหารในนมแม่ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเหมาะสม ตามอายุลูก ซึ่งจะช่วยให้ลูกฉลาดและแข็งแรง สารอาหารสำคัญ คือ ไขมันในนมแม่ ที่จะไปห่อหุ้มเส้นใยประสาทในสมองเด็กที่กำลังเพิ่มการเชื่อมโยงการทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานของสมองเด็กสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรตีนในนมแม่ ที่จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็ก สารต้านการอักเสบในนมแม่ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และไม่สบายของเด็ก ทำให้เด็กไม่ต้องเสียโอกาสของการพัฒนาความสามารถไปกับความเจ็บป่วย ซึ่งสารอาหารดังกล่าวทั้งหมด ไม่สามารถจะถูกทดแทนได้ด้วยนมผสม

 

 

2.สัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มระดับของฮอร์โมนอ็อกซิโตซิน (Oxytocin) ในตัวแม่ขณะที่ลูกกำลังดูดนมจากอกแม่ที่จะช่วยให้แม่เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา อันเนื่องมาจากความรู้สึกสงบ เป็นสุข เปี่ยมด้วยความรัก ที่แม่มีต่อลูก ที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติในตัวแม่ขณะลูกกำลังดูดนมแม่ ซึ่งโกจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอ่อนโยน ทำให้เด็กอารมณ์ดี และเป็นสุข

 

3.กระบวนการโอบอุ้มและโต้ตอบระหว่างแม่และลูก ขณะลูกดูดนมจากอกแม่ จะปูพื้นฐานสำคัญของกระบวนการเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเหมาะสมในเด็ก เพราะขณะที่ลูกดูดนมจากอกแม่ ลูกจะสบตาแม่เป็นการสื่อสารสำคัญที่ถ่ายทอดผ่านการมองเห็นในระยะที่เหมาะสม เพราะช่วงแรกเกิด การมองเห็นของเด็กจะเหมือนคนสายตาสั้น ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนระดับการมองเห็นไปเป็นระดับปกติเมื่อเด็กอายุ 1 ปี นอกจากนี้ ขณะที่ลูกกำลังดูดนมแม่ มือลูกจะสัมผัสกับผิวแม่ ขมูกลูกจะได้กลิ่นกายแม่ ลิ้นของลูกจะได้รับรสน้ำนมแม่ ร่วมกับความรู้สึกจะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงาน บนความรู้สึกดีๆ ที่แม่ถ่ายทอดสู่ลูก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสังเกต และโต้ตอบอย่างเหมาะสมของเด็ก

 

 

ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเด็ก ที่ช่วยให้เด็กฉลาด แข็งแรง ลดโอกาสการเป็นโรค และมีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี จิตใจอ่อนโยน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงถึงแม่ ครอบครัว สังคม และประเทศ กล่าวคือ แม่จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านม ครอบครัวจะมีความสุขอันเนื่องมาจากการเป็นเด็กแข็งแรงมีพัฒนาการที่ดีไม่ต้องเปลืองเงินไปกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูก และการซื้อนมผสม สังคมจะเปี่ยมไปด้วยคนที่มีจิตใจดี และมีความสามารถเต็มตามศักยภาพในขณะที่ประเทศมีความมั่นคง เพราะสังคมดี และเศรษฐกิจดี

 

 

ข้อควรระวัง เมื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

1.การเลี้ยงลูกไม่ถูกวิธี เพราะจำกัดการโต้ตอบกับเด็กไว้เพียงการอุ้มลูกมาดูดนมแม่เท่านั้น คุณแม่มือใหม่หลายท่าน จะมีความรู้สึกเป็นห่วงลูกไม่อิ่ม ดังนั้น เมื่อลูกตื่น หรือร้อง จะคอยเอาลูกมาอุ้ม และให้กินนมแม่โดยลืมปล่อยลูกวางไว้กับเบาะ เพื่อให้ฝึกคืบหรือพลิกคว่ำพลิกหงาย รวมถึงไม่ได้ฝึกให้ลูกคว้าของ จับของ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้น ความฉลาดที่ลูกได้มาจากพ่อแม่ และได้เสริมจากการกินนมแม่ เมื่อไม่ได้รับการฝึกฝน ก็จะไม่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ควรจะเป็น ทำให้ดูเหมือนเด็กกินนมแม่บางคน พัฒนาการช้ากว่าปกติ

 

2.หัวนมแตก ขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะท่าอุ้มไม่ถูกวิธีขณะให้ลูกดูดนม คุณแม่ที่ให้ลูกดูดนมแม่ แล้วพบว่า ต่อมาเกิดมีแผลที่หัวนมให้ระวังว่าจะเกิดจากการให้ลูกดูดนมโดยปากลูกงับไม่ถึงลานนม ทำให้เกิดการเสียดสีของเหงือกลูก กับผิวหนังที่นมแม่ขณะที่ลูกดูดนมแม่ วิธีแก้ คือประคองคอลูก แล้วส่งศีรษะลูกมาให้ชิดกับหน้าอกแม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ปากลูกงับลานนม จะช่วยลดโอกาสการมีแผลเพิ่มที่หัวนม สำหรับผิวหนังแม่ที่เป็นแผลไปแล้วนั้น รักษาโดยการเอาน้ำนมแม่มาป้ายที่แผล แล้วผึ่งให้แห้ง ทำซ้ำได้เป็นระยะ จนกว่าแผลจะหาย ไม่จำเป็นต้องใช้ยาทา หรือยากินแก้อักเสบ

 

 

Expectant Mothers ask

 

Q : ทำไมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองที่ดีกว่า

 

A : ในนมแม่อุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของสมอง เช่น สารดีเอชเอ สารเอเอ สารซีรีโบรไซด์ กรดไขมันไม่อิ่มตัว สารทอรีน ฯลฯ น้ำนมแม่นอกจากจะมีสารเหล่านี้พร้อม ครบ อย่างเหมาะสมแล้ว ยังมีสารช่วยย่อยและสารอื่นๆ เช่น สารเร่งการเจริญเติบโตของประสาท ฮอร์โมน สารคัดหลั่ง ฯลฯ ที่มีหน้าที่ในการนำพาสารอาหารไปใช้บำรุงสมองได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำให้แม่และลูกได้อยู่ใกล้ชิดกัน มีการเรียนรู้และสนองตอบทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ที่ดี ทำให้ลูกที่กินนมแม่มีโอกาสพัฒนาการทางสมองที่ดีกว่า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)