Haijai.com


มลพิษอากาศ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ


 
เปิดอ่าน 1530

มลพิษอากาศ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ

 

 

อากาศที่เราหายใจเข้าไป ไม่เพียงมีผลต่อระบบทางเดินหายใจเท่านั้น หากยังมีผลต่อผิวหนังอีกด้วย ในงานวิจัยล่าสุดจากวารสาร Epidemiology ฉบับเดือน พฤษภาคมปีนี้ ยังแสดงให้เห็นว่ามลพิษอากาศยังเพิ่มความเสี่ยงโรคระบบหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย เรียกได้ว่าผู้ที่ต้องการมีสุขภาพหัวใจที่ดี คงต้องระวังเรื่องอากาศด้วย นอกจากเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย

 

 

คุณ Hajat แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันและคณะผู้วิจัยจากสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณมลพิษในอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง และการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น) คาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และไนโตรเจนไดออกไซด์ ในชาวอเมริกันเชื้อสายต่างๆ ที่ไม่เป็นโรคหัวใจในช่วงเริ่มต้นการศึกษาจำนวน 6,814 คน เก็บข้อมูลพื้นฐานในช่วงกรกฎาคม 2543 ถึง สิงหาคม 2545 แล้วติดตามผลอีก 4 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2555 พบว่า การได้รับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นเวลานานจะทำให้ระดับของตัวชี้วัดการอักเสบในกระแสเลือดมีค่าสูงขึ้น กระบวนการอักเสบถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้หลอดเลือดแดงตีบแข็ง (atherosclerosis) กลไกที่มลพิษในอากาศมีส่วนกระตุ้นการอักเสบในร่างกาย ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดจากการที่มลพิษทำให้เกิดความไม่สมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ หรือทำให้เกิดการอักเสบในปอดขึ้นก่อน แล้วแพร่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด

 

 

จากการที่ฝุ่นละอองในอากาศสามารถมีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทำให้เกิดอาการไอ จาม มีน้ำมูก จนถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบ และมะเร็งของระบบทางเดินหายใจ องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดค่ามาตรฐานไว้ว่า อากาศควรจะมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นรายปี ของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในเวลา 24 ชั่วโมง

 

 

แต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ที่อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ยาก ดังผลการศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ มีนาคม 2541 ถึง ตุลาคม 2542 ที่แสดงให้เห็นว่าอากาศในเชียงใหม่มีระดับของฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาในด้านนี้จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคธุรกิจควรร่วมมือร่วมใจแก้ไขกันอย่างจริงจัง

 

 

สำหรับประชาชนอย่างพวกเรา สิ่งที่เราจะทำได้ก็คงเป็นการป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การติดเครื่องปรับอากาศก็สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในอาคารนั้นๆ ได้ และที่สำคัญ พวกเราควรช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้โลกใบนี้เป็นบ้านที่ดีของเราตลอดไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)