Haijai.com


การสะอึกของทารกในครรภ์เกิดจากอะไร


 
เปิดอ่าน 12633

การสะอึกของทารกในครรภ์เกิดจากอะไร

 

 

สูตินรีแพทย์มักได้รับคำถามบ่อยๆ จากมารดาที่มารับการตรวจครรภ์เกี่ยวกับการสะอึก ของทารกในครรภ์ โดยเกิดความกังวลว่าจะมีอันตราย หรือเป็นสัญญานของเหตุอันตราย ต่อทารกในครรภ์หรือไม่

 

 

การสะอึก

 

หรือการสะอึกของทารกในครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงต้นของไตรมาสแรก แต่อาการนี้มักจะแสดงขึ้นในรอบไตรมาสที่สอง หรือไตรมาสที่สาม เมื่อทารกในครรภ์มารดาสะอึก มารดาจะรูสึกกระตุก หรือเกร็งเล็กน้อยที่ท้องของเธอ โดยที่ความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของการตั้งครรภ์อื่นๆ ผู้หญิงเกือบทุกคนจะรู้สึกทารกในครรภ์ของพวกเขา สะอึกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างตั้งครรภ์ ทารกบางคนอาจจะสะอึกวันละครั้งอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน หรือทารกบางคนอาจสะอึกแบบไม่แน่ไม่นอน

 

 

สาเหตุของการสะอึกของทารกในครรภ์มีหลายสาเหตุ

 

การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมที่กั้นระหว่างช่องอก และช่องท้องทำให้เกิดการสะอึก การสะอึกในทารกซึ่งจะเกิดได้ต่อเมื่อระบบประสาทส่วนกลางจะต้องมีความสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ทารกในครรภ์มีความสามารถเกิดการหายใจในนํ้าครํ่าได้ การสะอึกเกิดจากเมื่อของเหลวเกิดการไหลเข้าไป และออกจากปอดทารกในครรภ์ เป็นผลทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีการหดตัวอย่างรวดเร็ว การสะอึกของทารกในครรภ์เป็นเรื่องธรรมดา และมักจะสามารถมองเห็นได้ชัดขณะที่มารดาได้รับการทำอัลตราซาวนด์ โดยจะเห็นเหมือนเป็นกระโดดเบาๆ หรือการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ การสะอึกของทารกในครรภ์อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาปกติ และไม่เป็นผลเสียอย่างใด หรือบ่งบอกถึงความผิดปกติใดๆ แต่อาจเป็นการเตรียมความพร้อมของปอดทารกในครรภ์ ของระบบทางเดินหายใจสำหรับการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหลังคลอด และการสะอึกนั้นยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจทารกในช่วงไตรมาสที่สาม ให้มีการเต้นที่สมํ่าเสมอด้วย

 

 

ภาวะสายสะดือถูกกด

 

บางครั้งทารกในครรภ์สะอึกอาจเกิดขึ้นเมื่อทารกในครรภ์ ไม่ได้รับอากาศเพียงพอ คำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการสะอึกของเด็กทารกในครรภ์คือ ถ้ามารดาสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความรุนแรง ความถี่ หรือระยะเวลาความยาวของการสะอึกของทารกในครรภ์มากกว่าปกติ ควรได้รับการตรวจอัลตราซาวนด์ เพื่อตรวจสอบภาวะสายสะดือถูกกด หรือสายสะดือพันรอบคอทารกในครรภ์ ซึ่งอาจเป็นการตัดการส่งอากาศ หรือออกซิเจนจากมารดาไปยังทารก เมื่อสายพันรอบคอทารกในครรภ์ของการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ และการไหลเวียนของเลือดจากสายสะดือ ทารกในครรภ์ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติ และการสะอึกการตรวจอัลตราซาวนด์เป็นการตรวจการไหลของโลหิตในเส้นเลือดดำ และเส้นเลือดแดงที่ไหลในสายสะดือของทารก วัดออกมาได้เป็นกราฟรูปแบบ และบอกได้ว่าเป็นการไหลที่ปกติหรือไม่ โดยจะเห็นเป็นกราฟแสดงปริมาณเลือดที่ไหลในขณะหัวใจของทารกบีบตัว และกราฟแสดงปริมาณเลือดที่ไหลในขณะหัวใจของทารกคลายตัว ถ้ามีเลือดไหลตลอดเวลา ไม่มีการขาดตอนก็ถือได้ว่าปกติ แต่ถ้ามีการขาดตอนของการไหลของเลือดในสายสะดือ ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติ ต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์

 

 

ภาวะสายสะดือถูกกดพบได้น้อย และเป็นผลให้เด็กเสียชีวิตยิ่งพบได้น้อยมาก

 

การพัฒนาของทารกในครรภ์อาจสะอึก เพื่อพัฒนาที่จะช่วยให้ทารกสามารถดูดนมจากเต้านมของแม่หลังคลอด หรือจากขวดนมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการฝึกอีก การดูดที่ถูกต้องจะทำให้นํ้านมที่ดูดไหล ลงไปในหลอดอาหาร และไม่ไหลลงปอด เป็นผลให้เด็กแรกเกิดสามารถได้อาหารโดยการดูดของเด็กได้โดยทันที

 

 

สรุปว่า การสะอึกของทารกในครรภ์ในมดลูก คืออาการแสดงตอบสนองกับการดื่มหรือหายใจของทารกในครรภ์ ซึ่งเกิดจากการไหลของน้ำคร่ำเข้าไปในปอด และออกจากปอด โดยการไหลนั้นจะบังเดิญไปกระตุ้นทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมเท่านั้น ยกเว้นเมื่อรูปของการสะอึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปนอยู่อย่างที่เคยรู้สึก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)