Haijai.com


อายุครรภ์ที่ดีที่สุดในการคลอด ทารกแฝด


 
เปิดอ่าน 2774

อายุครรภ์ที่ดีที่สุดในการคลอด ทารกแฝด

 

 

จากการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย Adelaide พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีครรภ์แฝด ควรที่จะเลือกกำหนดคลอดเมื่อมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คำแนะนำนี้มีพื้นฐานจากการศึกษา ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ ซึ่งได้ระบุถึงเวลาของการคลอดที่ไม่พบปัญหาภาวะแทรกซ้อนในหญิงที่มีครรภ์แฝด

 

 

จากการศึกษาผู้หญิง 235 คนในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอิตาลี พบว่ากลุ่มเด็กที่คลอดเร็ว คือ เมื่อมารดามีอายุครรภ์ได้ 37 สัปดาห์นั้น เห็นได้ชัดว่ามีโอกาสน้อย ที่เด็กจะมีขนาดตัวเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เกิดจากมารดา ที่ได้รับการดูแลแบบปกตินั่นคือคลอดเมื่ออายุครรภ์ได้ 38 สัปดาห์หรือหลังจากนั้น ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะคลอดที่อายุครรภ์ 37 หรือ 38 สัปดาห์ ก็มีน้ำหนักตัวที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน

 

 

อัตราการเจริญเติบโตที่ช้านี้สามารถส่งผลต่อน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำของทารก ซึ่งในระยะสั้นจะมีผลเกี่ยวเนื่อง ทำให้ทารกต้องได้รับการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงแรกเกิด และมีการเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมไปถึงโรคหัวใจและเบาหวาน ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ทารกแฝดคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน ที่จะคลอดออกมาเสียชีวิตอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่ทำไมพวกเราควรที่จะให้ความสนใจอย่างมาก ต่อระยะเวลาของการคลอดที่ดีที่สุดของการให้กำเนิดลูกแฝด

 

 

เด็กทารกที่เกิดจากครรภ์แฝด มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา ในระหว่างช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ อันมีส่วนเนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตที่ช้า ของทารกแฝดคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน

 

 

เราพบว่าเมื่ออายุครรภ์ 37 สัปดาห์ การเลือกที่จะให้กำเนิดบุตรในช่วงนี้นั้น มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติของทารก โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของการเกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อันเนื่องมาจากการคลอดก่อนกำหนด หรือการกระตุ้นให้เ้กิดการคลอดก่อนกำหนด มีความไมแน่นอนเกิดขึ้น ในการให้การรักษาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ดีที่สุดของการให้กำเนิดของครรภ์แฝด ทางการแพทย์เราหวังว่าการศึกษานี้ จะช่วยแพทย์ในการให้คำแนะนำแก่หญิงที่มีสุขภาพครรภ์แฝดที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะนำไปสู่การลดลงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงแรกเกิด นอกจากนั้นยังนำไปสู่ความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงที่มากขึ้นของทารกแรกเกิด

 

 

อย่างไรก็ตามส่วนมากแล้วการตั้งครรภ์ทารกแฝด มีอัตราการคลอดก่อนกำหนดค่อนข้างที่จะสูง ปัจจุบันทางการแพทย์ จึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด การคลอดทารกแฝดก่อน 32 สัปดาห์ มักก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากปอดของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ดี ดังนั้น คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดควรที่จะดูแลครรภ์เป็นอย่างดี ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 โดยพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ทำกิจกรรมหนักจนเกินไป และควรรับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและเข้ารับการตรวจตามนัดทุกครั้ง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)