Haijai.com


วิธีแก้ไขลูกติดทีวี ไม่ชอบอ่านหนังสือ


 
เปิดอ่าน 3012

วิธีแก้ไขลูกติดทีวี ไม่ชอบอ่านหนังสือ

 

 

Q : ถ้าลูกที่อยู่ในวัยอนุบาลเป็นเด็กที่ติดทีวี ชอบดูทีวีมากกว่าการอ่านหนังสือหรือทำการบ้านที่คุณครูให้  ไม่ทราบว่ามีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะ

 

 

A : ดิฉันไม่แน่ใจว่าเจ้าของคำถามเป็นคุณแม่หรือคุณครู เพราะถ้าเป็นคุณครูก็อยากจะฝากข้อคิดว่า การบ้านเด็กอนุบาลควรเป็นลักษณะการบ้านที่เน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่ทำแต่แบบฝึกหัดนะคะ ทีนี้คำถามเกี่ยวกับการติดทีวีของเด็กวัยอนุบาลก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ที่ผู้ใหญ่ล่ะค่ะ ประเด็นคือ ต้องควบคุมเวลา ควบคุมประเภทรายการ และมีกิจกรรมที่สนุกสนานเตรียมไว้ทดแทนการดูทีวีค่ะ

 

 

จากประสบการณ์การสัมภาษณ์คุณแม่หลายๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าการนั่งดูทีวีได้นานๆ เป็นการฝึกสมาธิลูก เข้าใจผิดคิดว่า เด็กได้เพิ่มพูนภาษาทั้งไทยและต่างประเทศจากการดูทีวี จริงๆ แล้วการนั่งหน้าจอเครื่องรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นทีวี หรือคอมพิวเตอร์ ก็ทำร้ายการรับรู้ของประสาทตาและเซลล์สมองได้ค่ะ ทั้งการรับเข้าของภาษาก็ไม่ถูกต้อง คือรับเข้าอย่างเดียวขาดการส่งออก ทั้งนี้การส่งออกต้องผ่านขบวนการการขัดเกลาทางสังคมด้วย เพราะภาษามีกาลเทศะค่ะ มีความถูกต้อง ความงดงาม

 

 

ที่กล่าวมาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักวิชาการแนะนำว่า ให้ใช้หนังสือ โดยเฉพาะนิทานสำหรับเด็กเล็ก เพราะสอดคล้องกับการเรียนรู้และพัฒนาการของช่วงวัยนี้ที่จินตนาการเกิดขึ้น เด็กได้ใช้การสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มากที่สุด ขณะนี้ถือเป็นโชคดีที่บ้านเรามีหนังสือนิทานคุณภาพเพิ่มขึ้นมากๆ เป็นโอกาสดีของการให้เด็กรักการอ่าน ขอเพียงอ่านให้เด็กฟังทุกวัน ทำกิจกรรมหลังการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ เล่นบทบาทสมมติพาลูกไปร้านหนังสือให้เลือกนิทานด้วยตัวเองเป็นของขวัญวันเกิด พูดชมเชยลูกเรื่องการอ่านต่อหน้าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือคุณครูเพื่อให้เด็กมีกำลังใจ ประการสำคัญ ผู้ใหญ่ต้องอ่านเป็นต้นแบบด้วยค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ

 

 

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)