Haijai.com


ปรับจิตใจไม่ให้เครียดช่วงรถติด


 
เปิดอ่าน 3123

ปรับใจช่วงรถติด

 

 

อาจารย์ ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์ และทันตกรรมนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (IMDHA) อธิบายว่า ขณะเดินทางไปทำงาน หลายคนมักเกิดความเครียดจากสภาพการจราจรที่ติดขัด แต่ถ้าหากคุณปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซึ่งเป็นชีวเคมีที่สำคัญต่อมนุษย์ เพราะทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายใน ขณะเกิดความเครียดจะทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมน คอร์ติซอล (Cortisol) เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตั้งแต่ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย

 

 

และหากต้องเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากๆ เป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรค NCDs หรือถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลว เช่น คนที่มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว หากเกิดความเครียดอย่างรุนแรง ฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้น หรือลดต่ำลงอย่างผิดปกติ และทำให้เกิดอาการช็อกได้ หรือในบางรายที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ และมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับคนปกติ

 

 

อาจารย์ ดร.ธรรมวัฒน์แนะนำเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “ธรรมะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยขจัดความเครียดได้ โดยทำจิตใจให้สงบ พร้อมแผ่เมตตาแก่เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน เนื่องจากจิตใจและร่างกายเชื่อมโยงกันตลอดเวลา การทำสมาธิจะช่วยปรับสภาพจิตภายในส่งผลไปที่สภาวะกายอันได้แก่ ระบบเลือด ระบบฮอร์โมนโดยอัตโนมัติ”

 

 

นอกจากนี้การใช้ ดนตรีบำบัดเลือกฟังเพลงที่ชื่นชอบ หรือฟังวิทยุคลื่นโปรด ยามที่คุณต้องติดแหง็กบนท้องถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก็เป็นวิธีที่ไม่เลวเลยทีเดียวในการจัดการกับความเครียด เนื่องจากมีการวิจัยของ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ดนตรีมีผลต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของบุคคล ความเร็วของจังหวะเสียงดนตรีมีผลต่อร่างกาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจังหวะของร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ รวมทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อและอารมณ์ของบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น ดนตรียังมีผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเพิ่มขึ้น ลดความกังวล ลดปวด ลดอาการซึมเศร้า ที่สำคัญคือ ลดความเครียด อีกหนึ่งตัวการร้ายที่ก่อให้เกิดโรค NCDs ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)