Haijai.com


ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์


 
เปิดอ่าน 3235

ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์

 

 

ถุงน้ำคร่ำ หรือ เยื่อถุงน้ำคร่ำ จะทำหน้าที่เป็นถุงน้ำห่อหุ้มเด็กทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย และเจริญเติบโตในครรภ์ของแม่จนครบกำหนดเก้าเดือน  และถุงน้ำนี้จะแตกเมื่อมีการเจ็บครรภ์หรือเมื่อมดลูกมีการบีบตัวเพื่อจะคลอดเด็กทารกออกมา แต่ในบางครั้งถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์  เป็นผลให้เด็กทารกต้องคลอดออกมา  หรือมีการติดเชื้อ และอาจรุนแรงจนทำให้เด็กเสียชีวิต  แต่ก็อาจรุนแรงที่สุดที่ทำให้แม่เสียชีวิตด้วย

 

 

ในกรณีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ดังกล่าวนี้  ถ้าเกิดขึ้นเมื่อเด็กทารกครบกำหนดที่จะคลอดได้แล้ว  ซึ่งหมายถึงอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์เป็นต้นไป  แพทย์ก็จะช่วยกระตุ้นให้คลอดหรือทำการคลอดเด็กทารกออกมา  ส่วนการคลอดโดยวิธีใดนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของปากมดลูก ท่าของเด็ก เช่น ท่าหัวหรือท่าก้น และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ว่ามีหรือไม่  ถ้ามีข้อบ่งชี้ที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้  แพทย์ก็จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดคลอดเพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก

 

 

แต่บางครั้ง ถุงน้ำคร่ำแตก ก่อนเวลาอันควร หมายถึงถุงน้ำคร่ำแตกก่อน 37 สัปดาห์  ซึ่งมีอุบัติการ เกิดขึ้นใน 1 ใน 10 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งถ้าคลอดออกมาจะเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทำให้มีผลต่อลูกที่คลอดออกมาโดยยังไม่พร้อมที่จะมีวิตอยู่ภายนอกครรภ์แม่ด้วยตัวเองได้  เด็กจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  อาจต้องใช้เครื่องช่วยการหายใจ  ใช้ออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม  ต้องได้รับยาหลายชนิด  ซึ่งเด็กอาจรอดได้ แต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว  เช่นความผิดปกติของตาที่เด็กได้รับปริมาณออกซิเจนที่สูงเกินไป  หรือถ้าอายุครรภ์น้อย  หรือต่ำกว่า 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์  แม้จะช่วยอย่างเต็มที่  แต่อวัยวะต่างๆของเด็กโดยเฉพาะปอดอาจไม่สามารถทำงานปกติได้  และทำให้เด็กต้องเสียชีวิตในที่สุด  และในกลุ่มนี้ยังมีอันตรายมากกว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดที่ไม่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์  ก็คือการติดเชื้อ  ซึ่งก็เป็นเชื้อที่อยู่ตามปกติในช่องคลอดของแม่  และอาจรุนแรงทำให้เด็กเสียชีวิตได้  ยิ่งภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์นี้เกิดขึ้นมานาน  อุบัติการของการิดเชื่อก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

 

อาการที่เกิดขึ้นกับแม่คือ  การเกิดการไหลพรั่งพรู ของของเหลว จาก ช่องคลอด แบบฉับพลัน แต่ในบางครั้งโดยเฉพาะเมื่ออายุครรภ์ยังน้อยอยู่   และมีการแตกของถุงน้ำคร่ำเป็นรูเล็ก ๆ แม่หลายคน อาจคิดว่าเป็นแค่การเล็ดของปัสสาวะ เมื่อ ไอหรือจาม  ถ้ามีอาการแล้วส่งสัย ให้ติดต่อ แพทย์หรือ ผู้ดูแล ของคุณ ทันที โดยแพทย์จะสามารถทดสอบได้โดยการตรวจภายในโดยวิธีปราศจากเชื้อ  และสามารถทดสอบ ของเหลวเพื่อยืนยันว่า มีการแตกของถุงน้ำคร่ำหรือไม่ อย่างแท้จริง

 

 

แม่ส่วนใหญ่จะเกิดการเจ็บครรภ์โดย ประมาณ 9 ใน 10 จะเริ่มต้น ภายใน 24 ชั่วโมงแต่ถ้าการเจ็บครรภ์ยังไม่ได้เริ่ม ภายใน 24 ชั่วโมง แพทย์ต้องตัดสินใจว่าจะต้องให้คลอดหรือจะเก็บการตั้งครรภ์นั้นต่อไป  โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด  เพื่อรอให้เด็กทารกนั้นครบกำหนดหรือมีความพร้อมที่สุดที่จะคลอดออกมาและสามารถมีชีวิตอยู่ภายนอกได้  แต่การเฝ้ารอนั้นก็ต้องคอยตรวจอยู่เสมอว่ามีภาวะแทรกซ้อน  โดยเฉพาะการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือไม่  ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องให้คลอดทันทีและให้ยาปฏิชีวนะขนาดสูงเพื่อรักษาและหยุดยั้งการคิดเชื้อนั้นๆ

 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ได้แก่การสูบบุหรี่ของแม่  น้ำคร่ำมากเกินไป   ความดันโลหิต สูงที่ไม่สามารถควบคุม, การตั้งครรภ์เด็กทารกแฝดหลายคน ( ฝาแฝด หรือมากกว่า) ที่ภาวะที่แม่มีปากมดลูก สั้น ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด และประวัติของ การคลอดก่อนกำหนดที่เกิด โดยมีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ในการตั้งครรภ์ก่อน   นอกจากนี้ในการตรวจทางการแพทย์อาจเกิดภาวแทรกซ้อนจากการเจะน้ำคร่ำเพื่อตรวจความผิดปกติของโครโมโซม  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปีในขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)