Haijai.com


ลูก 2 ขวบกินไข่นกกระทาต้มได้ไม่เกินวันละกี่ฟอง


 
เปิดอ่าน 19720

Q : ลูกอายุ 2 ขวบ กินไข่นกกระทาต้มได้ไม่เกินวันละกี่ฟองค่ะ เพราะว่าลูกชอบทานมาก

 

 

A : ถ้าดูปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ โดยเปรียบเทียบให้เห็นจากปริมาณที่เท่ากัน คือ 100 กรัม (1ขีด)

 

 ไข่ไก่, ทั้งฟอง มีไขมัน 8.8 กรัม,โคเลสเตอรอล 427 กรัม

 

 

 ไข่แดง มีไขมัน 30 กรัม,โคเลสเตอรอล 1,250 กรัม

 

 

 ไข่ขาว มีไขมัน 0.3 กรัม,โคเลสเตอรอล 0 กรัม

 

 

 ไข่นกกระทา มีไขมัน 13.2 กรัม,โคเลสเตอรอล 508 กรัม

 

 

ถ้าเปรียบเทียมตามขนาดของไข่นกกระทา 5 ฟองเท่ากับไข่ไก่ 1 ฟอง  ไข่ไก่ 1 ฟองหนักประมาณ 50 กรัม ไข่นกกระทา 1 ฟองหนักประมาณ 10 กรัม โดยทั่วไป เด็กอายุตั้งแต่อายุ 1-18 ปีกินไข่ไก่ได้วันละ 1 ฟอง ซึ่งจะได้รับไขมัน 4.4 กรัมโคเลสเตอรอล 427 กรัม ถ้ากินไข่นกกระทา 50 กรัมหรือ 5 ฟองจะได้ไขมัน 6.6 กรัมและโคเลสเตอรอล 254 กรัม ดังนั้นถ้าพิจารณาตามปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลร่วมกัน น่าจะกินได้ประมาณ 4  ฟองต่อวัน แต่ถ้าเป็นเด็กน้ำหนักตัวน้อยอาจให้กินได้ วันละ 5 ฟอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)