Haijai.com


ประจำเดือนหมด มีเพศสัมพันธ์กับสามี จะตั้งครรภ์หรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 95920

ประจำเดือนหมด มีเพศสัมพันธ์กับสามี จะตั้งครรภ์หรือเปล่า

 

 

Q : ประจำเดือนหมดไปเมื่อวันที่ 6 กย. และเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับสามี วันอาทิตย์ที่ 8 กย. แบบนี้มีแนวโน้มว่าจะตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ (ไข่จะตกอีกครั้งหลังหมดประจำเดือนเลยหรือเปล่า)

 

 

ประจำเดือน หมดไปวันที่ 6 กันยายน เริ่มมีเพศสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน ถ้าประจำเดือนมาแบบคนปกติ คือ 3-7 วัน บอกได้เลยครับว่าไม่ท้อง เพราะถ้านับจากวันที่เป็นประจำเดือนวันแรกเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน วันที่มีเพศสัมพันธุ์จะเป็นวันที่ 5-9 ของรอบเดือนเท่านั้น ซึ่งระยะดังกล่าวยังไม่เป็นวันที่ไข่ตก โดยปกติ ไข่จะตกวันที่ 14-16 ของรอบเดือนในกรณีที่มีรอบประจำเดือน 28-30 วัน หมอจะอธิบายถึงรอบของประจำเดือน เพื่อช่วยให้คนไข้เข้าใจเรื่องระยะปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ และวันตกไข่ในกรณีที่ต้องการมีบุตร

 

 

ปกติรอบประจำเดือน(Interval) ของผู้หญิง จะมีรอบประมาณ 21-35 วัน ส่วนใหญ่อยู่ที่ 27-31 วัน คนที่มีประจำเดือนครั้งต่อไปมักจะร่นเข้ามา 2 วัน เช่น ครั้งก่อนเริ่มเป็นวันที่ 20 แต่ครั้งนี้เริ่มเป็นวันที่ 18 ก็จะมีรอบประจำเดือนประมาณ 28 วัน หรือถ้าเลื่อนออก 2 วัน ถ้าครั้งนี้เริ่มเป็นวันที่ 22 ก็จะมีรอบประจำเดือน 32 วัน หรือแนะนำให้จดประจำเดือนซัก 2-3 รอบเดือนดู แล้วนับวันแรกที่เริ่มเป็นรอบนี้ถึงวันแรกที่เริ่มเป็นในรอบต่อไป ก็จะรู้ว่าเรามีระยะรอบเดือนยาวกี่วัน ประโยชน์ของการนับรอบเดือนมีประโยชน์ คือ ใช้นับเพื่อคุมกำเนิด (ไม่แนะนำให้ใช้เป็นวิธีมาตรฐาน ถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ) โดยระยะปลอดภัย ที่คนมักพูดถึง คือ หน้า 7 หลัง 7 หมายความว่า ระยะเจ็ดวันแรกของรอบเดือนและเจ้ดวันสุดท้ายของรอบเดือน โดยนับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน เช่น ถ้ามีประจำเดือนวันแรกมาวันที่ 2 และมีรอบประจำเดือน 28 วัน วันที่ปลอดภัยที่ไม่น่าจะเกิดการตั้งครรภ์ คือวันที่ 2-9 และวันที่ 24-30 ส่วนการหาวันตกไข่ในกรณีที่ต้องการมีบุตร ให้นับในแบบเดียวกัน โดยช่วงของรอบเดือนมี 2 ช่วงคือ ช่วงของการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูก แต่ละคนกินเวลาไม่เท่ากัน และช่วงที่มีการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นประจำเดือน แต่ละคนมีระยะเวลาช่วงนี้เท่าๆ กัน คือ 14 วัน ดังนั้นถ้าคนที่มีรอบเดือน 28 วัน ระยะการสร้าง และทำลายจะเท่ากันพอดี คือ 14 วัน ระยะตกไข่จึงอยู่ตรงกลางที่วันที่ 14 แต่ถ้ามีรอบประจำเดือน 30 วัน จะมีรอบสร้างเยื่อบุโพรงมดลูก 16 วัน (30-14) ระยะตกไข่จึงเกิดขึ้นประมาณวันที่ 16 เป็นต้น ปัจจุบันแนะนำเรื่องการใช้ชุดทดสอบฮอร์โมนการตกไข่เข้ามาช่วยในการตรวจ เพื่อให้ทราบวันที่แน่นอนขึ้น เรียกว่า ชุดทดสอบการตกไข่ หรือ แอลเฮชคิท (LH kit) โดยหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป และตรวจปัสสาวะ เช่นเดียวกับการตรวจการตั้งครรภ์ แนะนำให้ตรวจก่อนหน้าวันที่คาดว่าไข่จะตก ประมาณ 2-3 วัน เมื่อผลการตรวจขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีการตกไข่ ให้มีเพศสัมพันธุ์ในช่วงดังกล่าว โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)