Haijai.com


เจาะใบหู มีอันตรายหรือไม่


 
เปิดอ่าน 2121

เจาะใบหู มีอันตรายหรือไม่

 

 

Q : เป็นคนชอบเจาะตามส่วนต่างๆ ของร่างกายค่ะ โดยเฉพาะใบหู อยากทราบว่ามีบริเวณไหนที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และมีวิธีดูแลให้แผลหลังการเจาะแห้งเร็วไหมคะ

 

 

A : โดยธรรมชาติ ผิวหนังเปรียบเสมือนเกราะป้องกันการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นหากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรเจาะ ครับ แต่หากชื่นชอบจริงๆ เพื่อความสวยงาม ควรพิจารณาดังนี้

 

 

ใบหูมีสองส่วน ได้แก่ หนึ่ง ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนและผิวหนัง สองคือ ส่วนที่มีแต่ผิวหนัง (บริเวณติ่งหู) ซึ่งมีไขมันมากกว่า

 

 

ในการเจาะใบหูนั้นไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ แต่การเจาะใบหูนั้น จะทำให้เสียเลือดและเกิดแผล หากไม่ระวังในขั้นตอนการเจาะ อาจติดเชื้อและแผลลุกลามได้ เพราะการเจาะหูเทียบได้กับการทลายเกาะป้องกันของร่างกาย

 

 

ดังนั้น เราจึงควรตรวจดูให้มั่นใจว่า ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และทำความสะอาดบริเวณผิวหนังโดยรอบให้สะอาด หลังจากเจาะแล้ว ระวังอย่าให้แผลถูกน้ำ หากปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวและแผลไม่ติดเชื้อ จะช่วยให้แผลเจาะหายเองภายใน 5-7 วันครับ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)