Haijai.com


ปวดข้อเข่า หลัง ข้อนิ้วมือ คอ


 
เปิดอ่าน 1943

ปวดข้อ จุดที่พบบ่อย

 

 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดจากหลากหลายสาเหตุ “ปวดข้อ” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาปวดที่อาจจะมีใครบางคนหรือหลายๆ คนรอบตัวเคยบ่นให้เราได้ยิน หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ก็อาจจะเคยประสบกับปัญหานี้มาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามอาการปวดบริเวณข้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดได้ทั้งจากปัญหาข้อกระดูกโดยตรง หรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบข้อเกิดการอักเสบก็ได้ บริเวณใดบ้างที่มักเกิดปัญหา และอะไรคือสาเหตุของปัญหาดังกล่าว

 

 

เข่า

 

ปัญหาข้อเข่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเป็นข้อที่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวและมีการเคลื่อนไหวมาก จึงเกิดอาการปวดได้บ่อย สาเหตุของอาการปวดเข่าที่พบในคนอายุน้อย ส่วนใหญ่มากจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา เช่น เคลื่อนไหวผิดท่าทาง สวมใส่รองเท้ากีฬาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สำหรับอาการปวดที่พบในคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป มักมีสาเหตุมาจากโรคข้อเข่าสึกหรอ เยื่อหุ้มข้ออักเสบหนาตัวขึ้น เอ็นรอบข้อหย่อนยานขึ้น ทำให้การกระจายการรับน้ำหนักผิดปกติ ต่อมาเกิดการเคลื่อนไหวของข้อผิดปกติ เช่น ข้อฝืด ข้อติด มีอาการปวดเสียวในข้อ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป นับเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

 

 

หลัง

 

อาการปวดหลังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย รองจากข้อเข่า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สันหลังได้รับบาดเจ็บจากการยกของหนักหรือภายหลังเกิดอุบัติเหตุ อาการที่เกิดอาจเป็นเพียงหลักยอก หรือกล้ามเนื้อหลังมีการยึดหรือฉีกขาด ซึ่งสามารถหายได้เอง แต่ในบางรายอาจเกิดจากกระดูกหักทรุดหรือเคลื่อน จำเป็นต้องใช้วิธีเอกซเรย์ในการตรวจวินิจฉัย อีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้ถึงร้อยละ 90 ของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คือ กระดูกสันหลังเสื่อม โดยเริ่มที่หมอนรองกระดูกสันหลังก่อนกล่าว คือ เมื่ออายุมากขึ้น น้ำในหมอนรองกระดูกจะค่อยๆ ลดลง ประสิทธิภาพในการยืดหยุ่นจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ข้อต่อเกิดความเสื่อม มีกระดูกงอก ข้อหลวม นอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ได้แก่ การออกกำลังกายในท่าทางที่ไม่เหมาะสม น้ำหนักตัวมาก การยกของหนักเกินไป และการสูบบุหรี่เพราะส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกได้น้อยลง

 

 

ข้อนิ้วมือ

 

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 สาเหตุเกิดจากการใช้งานมากเกินไป รวมทั้งการยกของหนัก จนทำให้ปลอกหุ้มเอ็นเกิดการอักเสบ อาการปวดที่เกิดขึ้นกับข้อนิ้วมือผู้ป่วยส่วนใหญ่มักทนได้ ยกเว้นในกรณีที่ปวดมากจริงๆ หรือประสบปัญหานิ้วล็อก จึงมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

 

 

คอ

 

อาการปวดคอเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เคยประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อคออย่างรุนแรง มีพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อคอและสะบัก และออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในบ่อยในคนวัยทำงาน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มาก อาจเพียงสร้างความรำคาญ ทำให้ไม่สบายเนื้อสบายตัว สาเหตุหลักเกิดจากอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง การอยู่ในท่าใดท่านหนึ่งอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยขาดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความเครียด การสะพายหรือถือกระเป๋าที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น นอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรัง ได้แก่ อาการปวดคอจากหมอนรองกระดูก คอเสื่อม อันที่จริงกระดูกคอจะค่อยๆ เกิดการเสื่อมตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี โดยเริ่มที่หมอนรองกระดูกคอก่อนและเมื่อหมอนรองกระดูกเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายจะสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อขึ้นมาชดเชย เกิดเป็นกระดูกงอกและเนื้อเยื่อหนาตัว ซึ่งอาจไปกดทับเส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการปวดคอ ในบางรายอาจไปกดทับไขสันหลัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเส้นประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเดิน เนื่องจากกระดูกไปกดทับเส้นประสาทหลัก ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว หรือทำให้เกิดปัญหาด้านระบบขับถ่าย ดังนั้น หากเริ่มมีอาการปวดชาร้าวลงแขน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยรักษา

 

 

กระดูกคอเสื่อม วิธียืดอายุกระดูกคอ

 

 

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)