Haijai.com


การตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์ 4 มิติ


 
เปิดอ่าน 1710

สัมผัสรักเหนือจินตนาการกับ อัลตราซาวนด์ 4 มิติ

 

 

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการตรวจครรภ์นั้น มีความจำเป็นทั้งกับตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ และแพทย์ที่ดูแลครรภ์ให้คุณแม่ เนื่องด้วยในการทำอัลตราซาวนด์ที่เรียกว่าอัลตราซาวนด์ 4 มิติ จะใช้สำหรับการตรวจสุขภาพครรภ์ เพื่อตรวจดูสุขภาพ หรือเพื่อหาความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา ตลอดจนตรวจดูถึงพัฒนาการของทารกว่ามีความสมบูรณ์ไปถึงขั้นไหนแล้ว ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ จะมีความแม่นยำ และให้ผลที่น่าพอใจอย่างมากสำหรับคนที่เป็นแม่

 

 

ช่วงพัฒนาการของครรภ์ที่เหมาะจะทำอัลตราซาวนด์ 4 มิติ

 

คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าขณะที่ตั้งครรภ์อยู่นั้น สามารถที่จะติดตามและรู้ทุกพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ได้ เพราะทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจได้ด้วยอัลตราซาวนด์ 4 มิติ การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารก ทั่วร่างกาย แต่ถ้าหากมีการตรวจครรภ์แบบอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายทารกได้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก อย่างไรก็ตามสำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยวช่วงอายุครรภ์ที่จะให้ภาพที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ที่ 26 - 33 สัปดาห์ สำหรับการตั้งครรภ์แฝด จะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ที่ 24 - 28 สัปดาห์  ทั้งนี้ในการตรวจอัลตราซาวนด์แบบ 4 มิติ ภาพที่ได้ก็จะเหมือนกับการทำอัลตราซาวนด์แบบ 3 มิติ แต่จะต่างกันบ้างเล็กน้อยก็ตรงที่อัลตราซาวนด์ 4 มิติ จะให้ภาพเสมือนจริง คือเห็นทุกๆ รายละเอียดของพัฒนาการ เช่น ทารกหาว ทารกกลืนน้ำคร่ำ ทารกเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกาย ฯลฯ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)