Haijai.com


ผมร่วงบางไม่ใช่ปัญหา รักษาได้


 
เปิดอ่าน 1913

ผมร่วงบางไม่ใช่ปัญหา รักษาได้

 

 

Q : ผมร่วงทุกวันเลยค่ะ ทุกครั้งสระผมจะร่วงขณะสระ และเมื่อหวีผมหลังจากผมแห้งก็จะร่วงอีกครั้ง ไม่นับการร่วงในเวลาทำกิจกรรมต่างๆ น่าจะวันละประมาณเกือบหนึ่งร้อยเส้น ถือว่าผิดปกติไหมคะ สามารถรักษาได้หรือไม่

 

 

A : โดยปกติผมคนเราจะหลุดร่วงอยู่ประมาณวันละ 50-100 เส้น ซึ่งปัญหาผมร่วงบางเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยพบได้ 2 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกทั้งชายและหญิง ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผมในผู้ชายและผู้หญิง ได้แก่ ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (Androgenetic alopecia) ซึ่งแสดงออกในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมีการร่วงของเส้นผมตรงกลางศีรษะ แต่ผู้หญิงมีปัจจัยมากกว่าผู้ชาย มีร่วงตามฤดูกาล ช่วงตั้งครรภ์ บางช่วงใกล้หมดประจำเดือน การขาดธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ไบโอติน ก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง ผมบางทั้งชายและหญิง

 

 

การรับประทานน้ำตาลปริมาณมากมีผลต่อการทำให้ผมร่วงด้วย ยารักษามะเร็งทั้งหลายก็มีส่วนทำให้ผมร่วง ความเครียดและไฮเปอร์ไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุล ส่วนการสูบบุหรี่ทำให้เส้นผมเสื่อม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็มีผลเช่นกัน สรุปแล้ว การร่วงของเส้นผมมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุได้มากมาย ซึ่งการหาสาเหตุที่ถูกต้องจะนำไปสู่การรักษาที่สำเร็จผล

 

 

สำหรับแนวทางการรักษาและป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายวิธีซึ่งก็ให้ประสิทธิภาพที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตามการรักษาก็มีด้วยกันหลากหลายวิธี เช่น การรับประทานยาลดการหลุดร่วงของเส้นผม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผมดกดำ ทำให้ฮอร์โมนปรับสมดุล การผ่าตัด การปลูก การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การใส่วิกเพื่อเป็นทางเลือก หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ

 

 

ซึ่งในบางกรณีก็อาจมีผลข้างเคียงต่อความต้องการทางเพศ หรือการระคายเคืองบริเวณหนังศีรษะตามมาได้ อย่างไรก็ตามในการรักษาความปรึกษาแพทย์ผิวหนัง เพื่อคำแนะนำอย่างถูกวิธีและความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

 

ผู้ป่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล ดวงทอง

แพทย์โรคผิวหนัง

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)