Haijai.com


ซุปไก่สกัดส่งเสริมสุขภาพสมองและร่างกาย


 
เปิดอ่าน 2363

ผลวิจัยซุปไก่สกัดกับการส่งเสริมสุขภาพสมองและร่างกาย

 

 

อาหารการกินในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพไม่น้อยเลยทีเดียว นักวิจัยพว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปมีผลต่อสุขภาพกาย จิตใจและสมอง ทั้งนี้เซลล์สมองคนเราทำงานโดยใช้สารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อสมอง (Neurotransmitters) ซึ่งต้องการโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ในการสร้างสารสื่อสมอง หากสมองได้รับสารอาหารบำรุงเลี้ยงอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้สมองทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ การเลือกอาหารที่ให้สารอาหารสมดุล เหมาะสมจึงมีอิทธิพลต่อการทำงานของสมองด้วย

 

 

นักวิจัยได้ค้นคว้าหาประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารฟังก์ชัน นอกเหนือจากประโยชน์ของสารอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างอาหารฟังก์ชั่น เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโธไซยานินสูง พรุน มีสารต้านอนุมูลอิสระโพลิฟีนอลและใยอาหารสูง หรืออาหารฟังก์ชันซุปไก่สกัด เป็นอาหารโปรตีนในรูปของไบโอแอคทีฟเปปไทด์ ที่ง่ายต่อการดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยชี้ว่าช่วยลดความวิตกกังวล ช่วยคลายความเครียดและเพิ่มสมาธิ ซึ่งมีรายงานผลวิจัยจากงานประชุมวิชาการของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกาประจำปี 2001 ว่าหลังจากให้ให้อาสาสมัครดื่มซุปไก่สกัดเปรียบเทียบกับซุปหลอกแล้ว ตรวจคลื่นอัลฟาในสมอง พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีคลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งอัลฟาเป็นคลื่นที่แสดงถึงความมีสมาธิและความสงบในจิตใจ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าซุปไก่สกัดมีผลต่อการทำงานของสมอง นอกจากนี้ ศ.นพ.Azhar และคณะ ทำการวิจัยพบว่า ซุปไก่สกัดมีผลเพิ่มระบบการทำงานของสมอง ทำให้ลดความวิตกกังวล เพิ่มความตื่นตัวและเพิ่มสมาธิในการทดสอบของอาสาสมัคร และยังมีการศึกษาของ ดร.Nagai และคณะ พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีประสิทธิภาพในการใช้สมองเพิ่มขึ้น และมีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานน้อยลง

 

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่าสนใจพบว่า ซุปไก่สกัดช่วยเร่งการกำจัดของเสีย จำพวกแอมโมเนียและแลคเตท ออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังออกกำลังกาย ดังนั้น การรับประทานซุปไก่สกัดหลังออกกำลังกาย จะช่วยให้ร่างกายขับของเสียจำพวกแลคเตทและแอมโมเนีย อันเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อและสมองออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สิ่งที่ทุกคนควรตระหนักคือสุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลง อยู่กับตัวเราเอง เราต้องให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบทุกหมวดหมู่ในชีวิตประจำวัน หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำลายสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

 

 

อ้างอิง

-Azhar MZ et.al., (2008) Effect of taking chicken essence on cognitive functioning of normal stressed human volunteers. Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences. 4(1). 57-68

 

-Food & Nutrition Conference & Exhibition (2001), Effects of the essence of chicken on subjective moods, brain electrical and serum cortisol. American Dietitian Association, October 20-23, St. Louis, USA

 

-Hsin-l Lo & et al. (2005) Effects of postexercise supplementation of chicken essence on the elimination of exercise – induced plasma lactate and ammonia. Chin J Physiol, 48(4). 187-192.

 

-Nagai, H., Harada, M., Nakayawa, et al. (1996) “Chicken extract on the recovery from fatigue caused by mental workload”. App Human Sci, 1996; 15(6): 281-286

 

 

อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (สหรัฐอเมริกา)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)