Haijai.com


ป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ลูกน้อย


 
เปิดอ่าน 3428

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ลูกน้อย

 

 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ เนื่องจากมีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ

 

 

 ไข้หวัดตามฤดูกาล หมายถึง โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดในแต่ละปีในบ้านเรา พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นโรคติดเชื้อที่จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ อาการที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กมักมีไข้สูง (ไม่พบในไข้หวัดธรรมดา) ซึ่งทำให้เกิดอาการชักได้ ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่มักมีไข้สูงและมีอาการปวดเมื่อยร่วมด้วย ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักมีน้ำมูกและไอร่วมด้วย ภาวะแทรกซ้อนของโรคพบได้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางปอด (ปอดอักเสบหรือปอดบวม) ภาวะแทรกซ้อนทางสมอง (สมองอักเสบ) เป็นต้น

 

 

 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (คล้ายคลึงกับสายพันธุ์เชื้อไข้หวัดใหญ่ในหมู) เป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังประจำตัว คนอ้วน (100 กิโลกรัมขึ้นไป) และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหญ่ 2009 จะคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถทุเลาหายได้เอง ยกเว้นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคไข้หวัดใหญ่มีอาการใกล้เคียงกับโรคอื่นๆ อีกหลายโรค อาจจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันว่าเป็นจริง

 

 

สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน

 

 ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปัจจุบันมียาต้านไวรัส เพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ควรใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากตัวยาเองก็มีผลข้างเคียง จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลและแนะนำจากแพทย์ ในรายที่อาการไม่รุนแรง การดูแลผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการเช็ดตัวลดไข้และให้รักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์

 

 

 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยเป็นเชื้อที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว และมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไป จึงได้พยายามคิดค้นวิธีการป้องกันโรค ด้วยการผลิตวัคซีนไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 (ซึ่งครอบคลุมเชื้อโรค 3 สายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2 สายพันธุ์ และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่) โดยในบ้านเรามีวัคซีนดังกล่าวใช้แล้ว และภาครัฐมีบริการให้ฟรีในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

 

 

รู้หรือไม่

 

นอกจากการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้ว คุณพ่อคุณแม่ ผู้ดูแลเด็ก และทุกคนในสังคม ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรค ดังนี้

 

 ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด เช่น การล้างมือ

 

 

 ปิดปากปิดจมูก เมื่อไอหรือจามทุกครั้ง

 

 

 ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ลูกบิด ราวบันได

 

 

 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

 

 

 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชน โดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า เนอสเซอรี่ เป็นต้น

 

 

รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

กุมารแพทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)