Haijai.com


ควบคุมอาหารป้องกันโรคอ้วนในเด็ก


 
เปิดอ่าน 2893

รับมือโรคอ้วน

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า ความก้าวหน้าของการต่อสู้กับความอ้วนเชื่องช้าเกินไป มีแค่ 1 ใน 4 ของประเทศที่ลงมือทำตามนโยบาย “การกินที่ดีก่อนปี 2010” รายงานที่ต่อเนื่องกันมาในวารสารการแพทย์ The Lancet กล่าวว่าในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วคน (20 ปี) ความอ้วนได้เพิ่มขึ้นมากมายทั่วโลก แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ลงมือออกกฎเกณฑ์บังคับ เพื่อป้องกันเด็กไม่ให้อ้วน และทำให้นโยบาย “การกินที่ดีก่อนปี 2010” เป็นจริงขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นจากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2014 ที่ระบุว่าผู้ใหญ่ 39%  มีน้ำหนักเกิน และ 13% เป็นโรคอ้วน ในปี 2013 เด็กจำนวน 42 ล้านคนที่อายุต่ำกว่า 5 ปี มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

 

 

คริสตินา โรเบอร์โต แห่งภาควิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ศึกษาและเขียนเรื่องนี้กล่าวว่า “ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคอ้วน ควรจะต้องมีการวางกรอบเน้นย้ำกันใหม่ ถ้าหากเราต้องการที่จะหยุดหรือต้านการระบาดของโรคอ้วนให้ถอยร่น มองด้านหนึ่งเราต้องยอมรับว่าคนเราแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเอง แต่มองอีกด้านหนึ่งเราต้องประจักษ์ว่า ภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาหารเอาเปรียบประชาชน โดยโจมตีจุดอ่อนทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้เขาเหล่านั้นรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ”

 

 

ข้อมูลใหม่ในรายงานต่อเนื่องในวารสารดังกล่าวบ่งชี้ว่า เด็กอเมริกันในยุคนี้ ได้พลังงานจากอาหารมากกว่าในช่วงปี 1970 ถึง 200 กิโลแคลอรี ซึ่งตีเป็นค่าเงินแล้วเท่ากับ 2 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าอุตสาหกรรมผลิตอาหาร มีผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของพลังงานที่ได้จากอาหาร และมีแผนพิเศษที่จะพุ่งเป้าไปยังเด็ก เนื่องจากการที่เด็กได้กินอาหารหวานมัน ที่ผลิตมาขายตั้งแต่เด็ก ทำให้เด็กติดอาหารเหล่านั้น เด็กอ้วนจึงเป็นอนาคตของการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

นักวิจัยเรียกร้องให้มีการควบคุมกำกับเรื่องอาหาร รวมทั้งการมีกฎหมายบังคับในระดับนานาชาติ ในเรื่องการตลาดเพื่อป้องกันสุขภาพของเด็ก ตลอดจนมีการควบคุมอาหารที่ขายในโรงเรียนให้มีคุณภาพทางโภชนาการ การเพิ่มภาษีอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ควรออกเงินสนับสนุนอาหารที่ดีแก่คนยากไร้ บังคับให้ติดฉลากบอกคุณสมบัติของอาหาร เพื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารจะได้ผลิตอาหารที่ดีมาขาย

 

 

ในส่วนของพวกเราผู้บริโภคตาดำๆ ก็ต้องอาศัยสติปัญญารู้เท่าทันใจตนเอง ไม่ปล่อยให้ความอยากชนะความจริง อ่านฉลากโภชนาการ รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และดำเนินชีวิตที่ถูกสุขบัญญัติ เพียงเท่านี้ เราก็จะไม่เป็นเหยื่อของโรคอ้วน ภัยร้ายที่คุกคามประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)