Haijai.com


ดื่มกาแฟแต่พอดีเพื่อสุขภาพ


 
เปิดอ่าน 2318

ดื่มกาแฟแต่พอดี

 

 

งานวิจัยจากเกาหลีเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า คนที่ดื่มกาแฟวันละ 3-5 แก้ว อาจมีความเสยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดน้อยกว่าคนไม่ดื่ม นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนเกาหลีใต้ 25,100 คน ทั้งชายและหญิง อายุเฉลี่ย 41 ปี และเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ทุกคนไม่เป็นโรคในระบบหลอดเลือดหัวใจ ทว่า 1 ใน 7 ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ในระยะแรก โรคนี้เกิดจากสารที่มีลักษณะเหมือนตะกรัน (ประกอบด้วยคอเลสเตอรอล) ไปเกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือด ทำให้มันแข็งตัวและตีบ ซึ่งอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด ทำให้อวัยวะที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงขาดเลือดเฉียบพลัน

 

 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับแคลเซียมในหลอดเลือดแดงมีมากสุดในคนที่ดื่มกาแฟน้อยกว่าวันละ 1 แก้ว หรือมากกว่าวันละ 1 แก้ว มีปริมาตรเท่าไร) และเมื่อแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นกลุ่มย่อยตามเพศ การสูบบุหรี่ ความอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ ความดันเลือด ผลในแต่ละกลุ่มย่อยก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์โดยรวม

 

 

งานวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์งานวิจัยจำนวน 36 งาน ซึ่งพบว่าการดื่มกาแฟปริมาณ 3-5 แก้ว ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ก่อนหน้านี้ยังมีรายงานว่าการดื่มกาแฟมีผลดีต่อโรคมัลติเปิลสเคลอโรสิส พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลดีของกาแฟต่อสุขภาพ เช่น บางงานกล่าวว่า การดื่มกาแฟเพิ่มคอเลสเตอรอลและความดันเลือด อันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจในที่สุด ดังนั้น การดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อกำหนดแนวทางที่แน่นอน และอย่าลืมว่าเวลาเราดื่มกาแฟ เรามักจะไม่เอาแค่กาแฟมาละลายน้ำร้อน หากแต่ยังมีสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ อีกเช่น น้ำตาล ครีมเทียม เป็นต้น และคาเฟอีนก็ยังมีผลในด้านลบ เช่น ทำให้นอนไม่หลับ ทุกคนจึงควรคิดให้ดีว่าดื่มหรือไม่ดื่มดี และถ้าดื่ม ต้องดื่มอย่างไร ดื่มในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ดังที่งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ได้อะไร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)