Haijai.com


รักแรกอ้ำ


 
เปิดอ่าน 1643

รักแรกอ้ำ

 

 

เมื่อลูกอายุอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 9-12 เดือน ช่วงนี้ คุณอาจลดการให้นมเหลือเพียง 3 มื้อต่อวัน เนื่องจากเขาเริ่มรับอาหารเสริมได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น คุณก็ควรดูแลให้เขาได้รับนมได้ในปริมาณ 600 มิลลิตร ต่อวันนะคะ  โดยปริมาณนี้ไม่จำเป็นต้องได้จากการให้นมทั้งหมด  แต่อาจเป็นอาหารชนิดอื่นที่คุณให้แก่เขาในแต่ละวันก็ได้ค่ะ

 

 

นอกจากนี้ เด็กในวัยนี้ มีเหงือกที่แข็งแรงมากขึ้น เขาสามารถที่จะเคี้ยวอาหารที่มีเนื้อหยาบพอประมาณได้ดีในระดับหนึ่ง การฝึกให้เขารู้จักเคี้ยวอาหารที่มีเนื้อหยาบ ไม่เพียงช่วยให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการเคี้ยวบดอาหารเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องของการพูดอีกด้วย ในแต่ละมื้อควรมีอาหารประเภทซีเรียล ขนมปัง และผลไม้ หรือผัก และอาหารที่มีโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ทุกชนิด และพืชตระกูลถั่ว  การให้เขามีโอกาสร่วมโต๊ะอาหารกับทุกคนในครอบครัว เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกให้เขากินอาหารได้หลากหลายชนิด การปล่อยให้เขามีอิสระในการตักอาหารกินเอง จะทำให้เขารู้สึกอยากอาหารมากขึ้น เขาอาจสนุกกับอาหารที่อยู่ตรงหน้า หยิบขึ้นมาจับขย้ำเล่น แต่ที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับอาหารเหล่านั้นได้เอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)