Haijai.com


ลูกตื่นไปโรงเรียนแต่เช้ามีผลเสียต่อสุขภาพ


 
เปิดอ่าน 4066

ลูกตื่นไปโรงเรียนแต่เช้ามีผลเสียต่อสุขภาพ

 

 

Q : ต้องพาลูกไปโรงเรียนแต่เช้า จึงทำให้ลูกตื่นเร็วกว่าปกติมมากๆ อย่างนี้จะมีผลเสียต่อสุขภาพ และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือเปล่า และจะส่งผลต่อสมองในการเรียนรู้ในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรคะ

 

 

A : ดิฉันรู้สึกเห็นใจคุณแม่มากๆ ค่ะ เพราะคุณแม่ก็ตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของลูก แต่ก็ยังอยากปลอบใจและให้กำลังใจคุณแม่นะคะว่าก็ต้องแก้ไขโดยการดูแลให้ลูกเข้านอนแต่หัวค่ำ หรือนอนให้มากกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป  รวมทั้งการนอนพักผ่อนในเวลากลางวันที่โรงเรียนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกวัยอนุบาลค่ะ  ในระยะแรกหากลูกเป็นเด็กนอนดึก ไม่ยอมหลับง่ายๆ คุณแม่ก็อาจจะต้องสร้างบรรยากาศให้อยากนอนมากขึ้น  เปิดไฟหรี่ๆสลัวๆอ่านนิทานก่อนนอนด้วยกัน ไม่เปิดโทรทัศน์หรือปล่อยให้มีเสียงอึกทึก  เด็กหลายคนหากได้ออกกำลังมากๆ หลังจากกลับจากโรงเรียน เช่น วิ่งรอบสนามในหมู่บ้าน  ว่ายน้ำสักหน่อย ก็จะรู้สึกเพลียร่างกายก็จะอยากพักผ่อนมากขึ้นค่ะประการสำคัญอารมณ์และความรู้สึกต้องผ่อนคลายนะคะ อย่ากดดันลูกโดยการพูดว่า“ต้องนอน ต้องนอนเดี๋ยวนี้” ลูกอาจจะอยากต่อต้านตามวัยที่ชอบท้าทายแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณแม่เวียนหัวมากขึ้นค่ะ

 

 

ดร. วรนาท รักสกุลไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)