Haijai.com


อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนเล็ก พัฒนาการสมองลูก


 
เปิดอ่าน 2432

อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนเล็ก พัฒนาการสมองลูก

 

 

Q : อยากทราบว่าถ้าอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนเล็กๆ แล้วลูกจะมีสมาธิดีเมื่อลูกโตขึ้น จริงหรือเปล่าคะ และถ้าอ่านให้ลูกฟังควรจะเป็นหนังสือประเภทไหนถึงจะดีกับพัฒนาการของลูก

 

 

A : ดิฉันดีใจที่คุณแม่สนใจเรื่องการอ่านของลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะ ขอเรียนว่ามีรายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังค่ะ ไม่เพียงแต่เรื่องสมาธิ ซึ่งในระดับปฐมวัยจะหมายถึงช่วงความสนใจ พัฒนาการทางภาษาทั้ง 4 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ การอ่านนำไปสู่ทักษะการคิด การแก้ปัญหา รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ที่สอดแทรกในเนื้อเรื่องให้เด็กๆได้ซึมซับแบบไม่รู้ตัว การเลือกประเภทหนังสือให้ลูกในวัยต่ำกว่า 3 ขวบให้เลือกหนังสือภาพ (Picture Book) ไม่ต้องมีตัวอักษรหรือคำเลยก็ได้ หรือมีน้อยๆ ทั้งนี้เพราะเด็กวัยนี้อ่านจากภาพ ภาพเดินเรื่องจึงมีความสำคัญดูแล้วต้องเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องมีตัวละครไม่มาก เรื่องราวไม่ซับซ้อนเด็กวัยนี้ชอบเกี่ยวกับชีวิตสัตว์และธรรมชาติรอบตัวค่ะ สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ยังคงเป็นหนังสือภาพเช่นกัน แต่มีตัวอักษรหรือตัวหนังสือบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะ เด็กวัยนี้จะชอบให้สัตว์และสิ่งต่างๆ มีชีวิต มีความมหัศจรรย์ต่างๆ ชอบให้ใช้คำซ้ำๆ จะได้สนุกและง่ายในการอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ  คุณแม่อาจจะเริ่มต้นจากหนังสือดีๆ ที่ได้รับการคัดกรองจากคณะกรรมการหรือนักวิชาการพิจารณาว่าดีแล้วก็จะเป็นการจุดประกายการรักการอ่านให้ลูกได้ค่ะ

 

 

ดร. วรนาท รักสกุลไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)