Haijai.com


เมื่อลูกน้อยโตพอสามารถแปรงฟันได้เอง


 
เปิดอ่าน 3077

ฟันหนู หนูขอทำเอง

 

 

เมื่อลูกน้อยโตพอที่จะสามารถแปรงฟันเองได้แล้ว โดยเขาอาจจะแย่งแปรงสีฟันไปทำเอง คุณแม่ควรปล่อยให้เขาทำเอง แต่ให้ดูแลอยู่ข้างๆ หรืออาจจะแปรงฟันไปพร้อมๆ กัน เพื่อทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการตอบสนองพัฒนาการด้านความอยากรู้อยากเห็นของลูก และจะช่วยเสริมสร้างนิสัยการแปรงฟันให้ติดตัวลูกน้อยไปจนเขาโตค่ะ

 

 

Tips  for teeth cleaning

 

 เริ่มจากการเลือกซื้อแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนิ่มและหัวแปรงมีขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการแปรงฟันอย่างทั่วถึง และหน้าตัดขนแปรงควรมีลักษณะเรียบ และปลายขนแปรงมนกลมจะได้ไม่บาดเหงือกของลูกน้อย

 

 

 ควรเลือกใช้ยาสีฟันให้เหมาะสมกับอายุของลูก สามารถดูได้จากคำแนะนำข้างกล่องยาสีฟัน

 

 

 สอนให้ลูกรู้จักการบีบยาสีฟันด้วยตัวเอง โดยคุณแม่ควรควบคุมให้มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่รู้จักการบ้วนยาสีฟันออก (คุณแม่อาจจะทำท่าบ้วนยาสีฟันให้เขาดูบ่อยๆ)

 

 

 สอนให้ลูกแปรงฟันด้วยตัวเอง เริ่มจากแปรงฟันข้างบนก่อน โดยแปรงทั้ง 3 ด้านคือ ด้านนอก ด้านใน และด้านบดเคี้ยว จากนั้นทำซ้ำกับฟันข้างล่างค่ะ

 

 

 คุณแม่ควรเตือนไม่ให้ลูกกลืนยาสีฟัน เพราะฟลูออไรด์ที่มากเกินไปจะส่งผลให้สีของฟันแท้ที่กำลังสร้างเปลี่ยนสีได้ ที่เราเรียกว่า ฟันตกกระ (fluorosis)

 

 

เรื่องน่ารู้

 

 คุณแม่ควรให้ลูกแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน

 

 

 เมื่อลูกมีอายุครบ 1 ขวบ ควรหัดให้ลูกดื่มนมโดยใช้ถ้วยแทนการดูดนมแม่หรือดูดจากขวด จะช่วยป้องกันฟันผุได้

 

 

 พาลูกไปพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง

 

 

 คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก โดยแปรงฟันร่วมกันให้เขาเห็น และค่อยๆ สอนให้เขาซึมซับว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)