Haijai.com


มลพิษทำลายสุขภาพผิว


 
เปิดอ่าน 2536

มลพิษทำลายผิว

 

 

ปัญหาใหญ่ที่คุกคามชาวเมืองใหญ่ทั้งหลาย คือ มลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะทำให้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหลอดเลือดหัวใจแล้ว มลพิษในอากาศอาจทำลายผิวสวยๆ ของเราทั้งหลายดังผลการทดลองในหมูจากไต้หวันที่เตรียมลงตีพิมพ์ใน Journal of Dermatological Science ในปีนี้

 

 

คณะนักวิจัยนำโดยคุณผานได้นำละอองมลพิษที่ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ 2 ชนิด ได้แก่ 1648a ซึ่งเป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยโลหะหนัก และ 1649b ซึ่งเป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยสารพิษจากการเผาไหม้ ยาฆ่าแมลง เป็นต้น มาละลายในน้ำกระสายยาแล้วพ่นลงบนแผ่นปิดผิวหนัง จากนั้นนำแผ่นดังกล่าวไปติดที่ด้านหลังของหมูเพศผู้อายุ 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าอนุภาคมลพิษทั้ง 2 ชนิด ทำให้ผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นและเคราติน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ผิวหนัง อนุภาค 1649b ยังทำให้โปรตีนที่ช่วยทำให้โครงสร้างของหนังกำพร้าแข็งแรงมีปริมาณลดลงด้วย

 

 

นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังนำชิ้นส่วนผิวหนังที่ผ่านและไม่ผ่านการสัมผัสกับละอองมลพิษ มาทดสอบในหลอดทดลองดูว่าละอองมลพิษมีผลต่อการซึมผ่านของยาหรือสารเคมี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเข้าสู่ผิวหนังหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า 1649b เพิ่มการซึมผ่านของวิตามินซีและเตรติโนอิน (อนุพันธ์ของวิตามินเอ) ในขณะที่ 1648a ก็มีผลเพิ่มการดูดซึมสารเคมีต่างๆ เช่นกัน แต่ให้ผลเด่นชัดสู้ 1649b ไม่ได้ ดังนั้น มลพิษในอากาศจึงอาจเพิ่มการดูดซึมของยาและสารเคมีทางผิวหนัง จนมีความเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินขนาดได้

 

 

อ่านมาถึงตรงนี้ การดูแลผิวนอกจากสรรหาครีมประทินผิวหรืออะไรต่อมิอะไรแล้ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวสัมผัสกับไอเสียหรือมลพิษทางอากาศก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)