Haijai.com


ไม่อคติกับโรงเรียนชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษา


 
เปิดอ่าน 3594

ไม่อคติกับโรงเรียนชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษา

 

 

Q : อยากทราบว่าระหว่างโรงเรียนชายล้วน กับโรงเรียนแบบสหศึกษา มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร คือดิฉันมีลูกชายและก็ไม่แน่ใจว่า จะเลือกโรงเรียนเริ่มแรกให้ลูกได้อย่างไร จึงจะเหมาะกับลูก เพราะกลัวว่าลูกจะได้รับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีค่ะ

 

 

A : เรียนคุณแม่ค่ะ หากคำถามนี้ถูกถามเมื่อ 30 ปีก่อนคำตอบตามกระแสหรือค่านิยมในสมัยนั้น ก็จะฟันธงได้ว่า เรียนแยกชายหญิงมีข้อดีมากกว่าเรียนสหศึกษา โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงก็จะได้ถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นกุลธิดาและสตรี ที่มีมารยาทและกิริยาแบบไทยๆ เด็กผู้ชายก็จะได้ถูกฝึกปรือให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างสมบูรณ์ แต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่สิทธิของทั้งสองเพศถูกปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน สังคมได้เปลี่ยนไป การทำงานร่วมกันไม่แยกเพศ ทำให้เกิดการปลูกฝังให้อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการเคารพซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่การศึกษาต้องให้กับผู้เรียนทุกคนนะคะ ดิฉันอยากเรียนว่าคุณแม่ไม่ควรมีอคติกับโรงเรียนแบบชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษา เพราะสิ่งแวดล้อมที่ต้องแสวงหาคือ โรงเรียนที่มุ่งเน้นทักษะทางสังคม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดทางบวก สอนให้ลูกทำงานเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี และลูกสามารถมีความสุขในโรงเรียนที่เลือกแล้วค่ะ

 

 

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)