Haijai.com


วิธีดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ขณะท่องเที่ยว


 
เปิดอ่าน 1588

ท่องเที่ยว เมื่อยามตั้งครรภ์

 

 

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านๆ มา หรือที่กำลังจะถึงนี้คงมีหลายครอบครัวที่วางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวกัน การเตรียมตัวไปท่องเที่ยวของครอบครัวที่มีสมาชิกมีความพร้อมทางร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างก็คงจะไม่มีผลหรืออุปสรรคต่อการไปเที่ยวเท่าไรนัก เพราะการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลคงง่ายและสะดวก และเอื้อต่อการไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ แต่หากครอบครัวคุณมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ล่ะ จะทำอย่างไรดี แล้วข้อมูลที่ต้องเตรียมตัวสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวนั้นมีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องไหมนะ ความกังวลเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่ เพราะอาจทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อดไปท่องเที่ยวได้ค่ะ

 

 

การที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่ คุณและคนในครอบครัวของคุณจะต้องศึกษาข้อควรระวังในการไปท่องเที่ยวในแต่ละครั้งให้ดีๆ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลต่อลูกในครรภ์ได้ หากคุณอยากไปเที่ยวขณะที่ตั้งครรภ์อยู่นั้น แนะนำว่าอายุครรภ์ควรอยู่ระหว่าง 18-24 สัปดาห์ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่ำจาก

 

 

การแท้ง และหากอายุครรภ์อายุ 25-36 สัปดาห์ ไม่ควรที่จะไปเที่ยวสถานที่ที่ไกลจากโรงพยาบาลมากนะคะ

 

 

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ และมีภาวะแบบนี้ไม่ควรท่องเที่ยว หากมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ และมีโรคประจำตัวไม่ควรเที่ยว

 

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

 

 มีประวัติแท้งบุตร

 

 ปากมดลูกปิดไม่สนิท

 

 มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรตรวจให้แน่ก่อนว่าครรภ์นี้ไม่ใช่การตั้งครรภ์นอกมดลูก

 

 มีประวัติคลอดก่อนกำหนด

 

 มีประวัติรกเกาะผิดปกติ

 

 เคยมีภาวะแท้งคุกคาม

 

 ตั้งครรภ์แฝด

 

 มีประวัติโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

 

 มีประวัติตั้งครรภ์ลำบาก

 

 ตั้งครรภ์แรกที่อายุมากกว่า 35 ปีหรือน้อยกว่า 15 ปี

 

 

คุณแม่ตั้งครรภ์และมีโรคประจำตัวดังนี้ ไม่ควรไปท่องเที่ยว

 

 ประวัติโรคลิ้นหัวใจ หรือหัวใจวาย

 

 โลหิตจาง

 

 เคยมีลิ่มเลือดอุดที่เส้นเลือด

 

 มีโรคปอด โรคตับ หรือโรคหัวใจ

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัยกับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 ที่เที่ยวสูงๆ เช่น ภูเขา

 

 ที่เที่ยวที่เป็นแหล่งระบาดของโรคทางเดินอาหาร และจากแมลง

 

 ที่เที่ยวที่เป็นแหล่งระบาดของมาลาเลีย

 

 

คุณแม่ท้องต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนไปท่องเที่ยว

 

 ต้องเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไปด้วย ข้อมูลที่ได้จากคุณหมอที่ดูแลครรภ์

 

 ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการแพทย์ของสถานที่เที่ยวว่าจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนหากคุณมีภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับครรภ์ขณะที่เที่ยวอยู่

 

 เช็กดูตารางฝากครรภ์ว่าตรงกับวันที่ไปเที่ยวหรือเปล่า

 

 ตรวจสอบหาร้านอาหารที่ปลอดภัยรวมทั้งนมและน้ำดื่ม

 

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง

 

 แป้ง

 

 ปรอทวัดไข้

 

 ผงเกลือแร่

 

 วิตามินที่คุณหมอให้ทานระหว่างครรภ์

 

 ยาที่คุณหมอให้ทานระหว่างตั้งครรภ์

 

 ยาทากันยุง

 

 ครีมกันแดด

 

 แถบตรวจปัสสาวะสำหรับอายุครรภ์แก่ (กรณีที่จำเป็นต้องเดินทาง)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)