Haijai.com


ก่อนลูกเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลควรเตรียมตัวอย่างไร


 
เปิดอ่าน 1869

ก่อนลูกเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลควรเตรียมตัวอย่างไร

 

 

Q : ก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนในชั้นอนุบาล คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีการเตรียมตัวลูกไว้ก่อนดีหรือเปล่าคะ เช่น เรื่องการอ่าน เขียน มีความจำเป็นหรือเปล่า เพราะก็กลัวว่าจะเป็นการยัดเยียดลูกมากเกินไป

 

 

A : ในสังคมปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำให้ลูกหลานมีสิ่งกระตุ้นพัฒนาการอย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ไว ช่างสังเกต สนใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น อาจจะเป็นผลดีสำหรับเด็ก แต่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักการอดทน รอคอย แบ่งปัน คุณธรรม มารยาทที่ดี ซึ่งผู้ปกครองควรจะเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ให้เด็กมากกว่า เพราะการเรียนในชั้นอนุบาล ลูกจะต้องเจอกับสังคมที่หลากหลายมากกว่าที่บ้าน เพื่อนที่ต่างเพศ เพื่อนที่ต่างวัย ครูและพี่เลี้ยง หากเด็กไม่ได้เตรียมตัวเพื่อรับกับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่แล้ว การเรียนการสอนในชั้นเรียนจะมีผลทำให้เด็กไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ ส่วนเรื่องการอ่านและการเขียน เมื่อลูกมีความพร้อมและพัฒนาการตามวัย ผู้ปกครองค่อยเสริมพร้อมกับแนวการสอนของโรงเรียนจะดีกว่าค่ะ

 

 

คุณครู จุฬาลักษณ์ สุตระ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)