Haijai.com


เด็กชายหญิงในปัจจุบันเบี่ยงเบนทางเพศ


 
เปิดอ่าน 1451
 

เด็กชายหญิงในปัจจุบันเบี่ยงเบนทางเพศ

 

 

Q : คุณหมอคะ ดิฉันสังเกตเห็นเด็กชายหญิงในปัจจุบันเบี่ยงเบนทางเพศเยอะมาก โดยเฉพาะเด็กชายที่ออกแนวกระตุ้งกระติ้งกันเยอะมากๆ  เพราะอะไรกันคะคุณหมอ แฟชั่น การเลี้ยงดูหรือเพราะยีนของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงคะ

 

 

A : ในวัย 3-6 ปี เด็กจะเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมตามเพศหรือบทบาททางเพศ (gender-role behavior) ตามพ่อหรือแม่ซึ่งเป็นเพศเดียวกับตนเอง ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับลูกชายและแม่กับลูกสาวจะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศถูกต้อง สาเหตุของพฤติกรรมผิดเพศในปัจจุบันอาจเป็นภาพสะท้อนวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่พ่อมอบภาระเกือบทั้งหมดให้แม่ ซึ่งแม่แบบไทยๆ มักเลี้ยงเด็กโดยไม่ฝึกฝนให้รับผิดชอบ และสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน ทำให้ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง จึงต้องไหลไปตามกระแสสังคม เพราะต้องยอมรับว่าเมื่อแสดงพฤติกรรมผิดเพศใครๆ ก็หันมามอง สาเหตุอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่ามาจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปจากอาหารที่ทาน เช่น กินไก่ ผัก ผลไม้ที่เกิดจากการเปลี่ยนสารพันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการในเด็กค่ะ

 

 

คุณหมอวินัดดา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)