Haijai.com


11 ทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่ลูกควรมี


 
เปิดอ่าน 1957

11 ทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่ลูกควรมี

 

 

หากคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นลูกน้อยเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม มีความสุขกับชีวิตแบบเต็มร้อยแล้วล่ะก็ ควรสอนและฝึกทักษะนิสัยคู่ชีวิต MegaSkills ให้กับลูก ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคน ประกอบไปด้วยทักษะทางค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมและอุปนิสัย ที่เด็กจำเป็นต้องพัฒนาให้มีเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 11 ทักษะด้วยกันดังนี้

 

 ทักษะที่ 1 ความเชื่อมั่น (Confidence) เป็นทักษะที่มีความหมายสำหรับชีวิตเด็กที่จะพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เริ่มต้นสอนให้เขาด้วยคำว่า “หนูทำได้” ทั้งในบ้านและในโรงเรียน สอนให้เขาเป็นคนกล้าทำ กล้าคิด และมีความมั่นใจในตัวเอง

 

 

 ทักษะที่ 2 แรงจูงใจ (Motivation) เป็นทักษะที่กระตุ้นให้ลูกสนใจสิ่งต่างๆ อยากเรียนรู้มากขึ้น และรู้จักพื้นฐานความสนใจตัวเองมากขึ้นด้วย

 

 

 ทักษะที่ 3 ความพยายามทุ่มเท (Effort) พ่อแม่คงไม่อยากเห็นลูกทำอะไรเหยาะแหยะ ไม่ทำจริงจัง แต่อยากให้ลูกทำอะไรอย่างใส่ใจที่สุดทุกครั้ง แม้ครั้งแรกจะทำไม่สำเร็จก็ขอให้ลองพยายามทำอีกครั้ง เมื่อทำอะไรด้วยความตั้งใจมักประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงานนั้นด้วย

 

 

 ทักษะที่ 4 ทำในสิ่งที่ถูก (Responsibility) เด็กทุกชาติทุกภาษาขาดความรับผิดชอบที่ต้องฝึกไม่ใช่เฉพาะเด็กไทย แต่สิ่งเหล่านี้พ่อแม่สอนลูกได้ ตั้งเงื่อนไขด้วยกิจกรรมในการฝึกได้ เพื่อจะสร้างนิสัยความรับผิดชอบนี้ให้กับลูกและรู้จักผลของการกระทำของตน

 

 

 ทักษะที่ 5 ความพร้อมในการลงมือกระทำ (Initiative) คุณคงเคยพบเห็นการวางแผนว่าจะทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำตามแผนเพราะขาดความกระตือรือร้น แต่ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่าง มีความคิดและมีความพร้อมก่อนที่จะทำ ก็จะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่พาเราไปสู่ความสำเร็จ

 

 

 ทักษะที่ 6 ความพากเพียรอุตสาหะ (Perseverance) เป็นทักษะที่ตามมาจากการคิดแล้วลงมือทำ เมื่อลงมือทำแล้วจะต้องทำงานให้เสร็จ เพราะหากทำอะไรไม่สำเร็จ ไม่เสร็จจนกลายเป็นนิสัย พอโตขึ้นลูกจะเป็นคนที่ไม่มีความพยายาม และท้อถอยต่ออุปสรรคง่ายๆ

 

 

 ทักษะที่ 7 ความใส่ใจเอื้ออาทรผู้อื่น (Caring) เป็นทักษะที่ทำให้ทั้งเพื่อนดีและเป็นเพื่อนดีไปด้วยกัน โตขึ้นลูกสามารถทำงานกับใครก็ได้ เข้าใจและยอมรับคนอื่น อยู่ที่ไหนก็รู้สึกเป็นสุข

 

 

 ทักษะที่ 8 ความสามารถในการทำงานร่วมกับกลุ่ม (Teamwork) ซึ่งสมัยนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ใครๆ ก็ทำงานกับตัวเองได้ แต่การทำงานใหญ่ ทำงานเป็นกลุ่มนั้นต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจในอะไรหลายๆ อย่าง ถ้าลูกทำได้โลกของเขาจะกว้างใหญ่ ไปที่ไหนเมื่อไรก็รู้สึกว่ารู้จักวัฒนธรรมต่างๆ เพราะทุกคนเป็นกลุ่มคนทำงานเดียวกัน

 

 

 ทักษะที่ 9 สามัญสำนึก (Common Sense) จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาในชีวิตของคน สามัญสำนึกทำให้การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันทำได้ง่าย ถูกต้องมาก ผิดพลาดน้อย และบางครั้งทำให้ชีวิตปลอดภัยและมีการวางแผนที่ดี เกิดได้จากประสบการณ์และการฝึกฝนที่บ้าน

 

 

 ทักษะที่ 10 การนำเอาสิ่งที่รู้มาประยุกต์ใช้ (Problem Solving) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยที่สุด และก็มีผลตอบสนองในด้านดี ซึ่งหลายคนแก้ไขปัญหาแบบไม่ได้ใส่ความคิดการตอบหรือแบบไม่รับผิดชอบ โดยไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าลูกมีทักษะนี้เขาจะพูด คิด ทำอย่างมีเหตุและผล เลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์และเลี่ยงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

 

 

 ทักษะที่ 11 ความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Focus) พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเรียนรู้การวางเป้าหมายในชีวิต อาจเป็นการวางแผนว่าจะทำอะไรที่ดีในปีนี้ ปีหน้า และติดตามดูการดำเนินการของตนไปตามเป้าประสงค์อย่างมีระบบและได้ผล หรือวางแผนระยะยาวไปถึงอนาคตเพื่อชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุข

 

 

ถ้าเราสอนให้ลูกมีทักษะนิสัยคู่ชีวิต MegaSkills ลูกก็จะเป็นเด็กที่ตื่นตัว สดใส ทำอะไรมีจุดมุ่งหมาย มีความคิดเชิงบวก มีความมั่นใจในตนเอง ขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่ดี มีความสุขไม่ว่าเขาจะอยู่กับตนเองหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนในสังคมก็ตาม

 

 

ข้อมูลอ้างอิง Basic Ideas of MegaSkills

เขียนโดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)