Haijai.com


โทรศัพท์มือถือกับอันตรายต่อทารกในครรภ์


 
เปิดอ่าน 3209

โทรศัพท์มือถือกับอันตรายต่อทารกในครรภ์

 

 

เป็นคนติดโทรศัพท์ค่ะ ชอบคุยโทรศัพท์นานๆ มาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้ว ตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ได้ 2 เดือนแล้วค่ะ อยากถามคุณหมอว่าถ้าคุยโทรศัพท์นานๆ สัญญาณคลื่นโทรศัพท์จะมีอันตรายต่อลูกในท้องหรือเปล่าคะ

 

 

ตอบ เรื่องแบบนี้คงจะตอบยากนะคุณ นักวิจัยหลายท่านก็ออกมาเตือนถึงอันตรายจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ แต่เจ้าของกิจการโทรศัพท์มือถือก็ออกมาโต้เถียง คุณคิดว่าฝ่ายไหนน่าเชื่อถือก็เลือกเชื่อฝ่ายนั้นก็แล้วกัน แต่ถ้าไม่สามารถเลิกคุยทางโทรศัพท์ได้แล้วละก็ ทำไมไม่โทรด้วยโทรศัพท์ธรรมดาดู ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกและไม่ทันสมัย แต่อาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ใครจะรู้

 

 

นพ. พันธ์ศักดิ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)