Haijai.com


คาใจเรื่อง Home School


 
เปิดอ่าน 1207
 

คาใจเรื่อง Home School

 

 

Q : ยังสงสัยเรื่อง home school เห็นว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ได้มาจากเมืองนอก แบบนี้จะเหมาะกับการเลี้ยงลูกและการสอนเด็กๆ แบบไทยๆ อย่างบ้านเราหรือเปล่าคะ การเรียนจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นแล้วเมื่อลูกต้องเข้าเรียนกับเพื่อนๆ จะปรับตัวได้หรือเปล่า

 

 

A : สำหรับการเรียนแบบ home school ถือเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ในปัจจุบันนี้เห็นมีหลายบ้านที่เลือกเรียนในลักษณะนี้ ซึ่งมีข้อดีก็คือ คุณแม่มีเวลาสอนที่บ้านเอง ลูกได้เรียนตัวต่อตัว อาจจะพาลูกไปศึกษาเรียนรู้สถานที่จริง ฯลฯ แต่การเรียนในลักษณะนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกัน เช่น ไม่ได้สังคมการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กวัยเดียวกัน ฯลฯ คุณครูขอพูดข้อดีของการเรียนในระบบ ก็คือลูกได้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ได้เรียนรู้กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้มารยาทตามวัย เรียนวิชาการเหมาะสมกับอายุ เมื่อจบการศึกษามีหนังสือรับรองผลการเรียน ฯลฯ

 

 

ครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)