Haijai.com


นักสำรวจน้อยเด็กวัยเรียนรู้ทดลองด้วยตนเอง


 
เปิดอ่าน 2149

นักสำรวจน้อย

 

 

เด็กวันนี้อยู่ในวัยที่เริ่มสนใจตัวเองน้อยลงและสนใจสิ่งแวดล้อมรอบกายมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าลูกจะชอบสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยให้คำแนะนำที่ดีพร้อมกับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ

 

 

สมองของเด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีอิสระในการทดลองด้วยตนเอง การตีกรอบการเรียนรู้ของเด็กโดยการบอกว่า “อย่านะลูก… ไม่นะลูก…” ทำให้อึดอัดคับข้องใจในสมองของเด็กเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดวงจรความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเท่ากับเป็นการบั่นทอนพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กโดยไม่รู้ตัว

 

 

หากจะห้ามควรจะอธิบายถึงเหตุผลและผลที่ห้าม เช่น ในกรณีที่ลูกต้องการทดลองสิ่งใหม่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายคุณพ่อคุณแม่ ควรอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ห้ามค่อยๆ พูดด้วยเสียงที่นุ่มนวล แต่จริงจัง เพราะเด็กวัยนี้จะมีอาการดื้อดึงและต่อต้าน หากบอกให้เขาทำอะไรลูกมักจะพูดแต่คำว่า “ไม่ ไม่ ไม่” ปฏิเสธไปซะหมด ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง ยึดเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลัก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)