Haijai.com


ลูกไม่ตั้งใจเรียนเพราะเปลี่ยนครูประจำชั้น


 
เปิดอ่าน 1226
 

ลูกไม่ตั้งใจเรียนเพราะเปลี่ยนครูประจำชั้น

 

 

Q : ลูกสาวตัวน้อยน้องข้าวปั้นตอนนี้เรียนอนุบาล 3 แล้วค่ะ ที่ผ่านมาลูกก็ดูมีความสุขดีกับโรงเรียน ทั้งกับเพื่อนๆ และคุณครู แต่เมื่อไม่นานมานี้คุณครูประจำชั้นที่เคยดูแลห้องลูกได้ลาออกไปและมีคุณครูคนใหม่มาแทน สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับลูกคือลูกบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะไม่ชอบครูที่สอน ขอให้คุณแม่ย้ายโรงเรียน คุณแม่พยายามอธิบายแล้ว แต่ลูกดูท่าไม่ยอม ทำอย่างไรดีคะคุณครู

 

 

A : เทคนิคการสอนของครูแต่ละท่านจะแตกต่างกันค่ะ อีกทั้งถ้าครูเพิ่งเข้ามาสอนหนังสือใหม่ๆ กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวของคุณครู เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล (พฤติกรรมเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน) ในทางตรงกันข้ามเป็นช่วงปรับตัวของนักเรียนให้คุ้นเคยกับคุณครูคนใหม่ด้วยค่ะ คงต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมเข้าหากันสักระยะ ให้เวลาลูกหน่อยนะคะ ในช่วงนี้ผู้ปกครองอาจพูดคุยสนทนากับลูกเกี่ยวกับการมาโรงเรียน เราไม่ได้พบกับคุณครูท่านนี้เพียงท่านเดียว เมื่อเรียนในระดับประถมจะมีคุณครูหลายท่านรอสอนลูกอยู่ เช่น คุณครูคณิตศาสตร์, คุณครูวิทยาศาสตร์, คุณครูภาษาไทย ฯลฯ ซึ่งคุณครูแต่ละท่านมีความรู้ที่แตกต่างกันมาให้ความรู้กับนักเรียนทุกคน หล่อหลอม กล่อมเกลาให้เราเป็นคนดี และยังใจดีด้วยค่ะ

 

 

ครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)