Haijai.com


ที่บ้านเป็นโรงฆ่าสัตว์ กลัวลูกซึมซับความรุนแรง


 
เปิดอ่าน 1918

ที่บ้านเป็นโรงฆ่าสัตว์ กลัวลูกซึมซับความรุนแรง

 

 

Q : ที่บ้านทำธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ค่ะ เพราะฉะนั้นลูกจะรับรู้และเห็นและได้ยินตลอดว่าตอนนี้ในโรงฆ่าสัตว์ทำอะไร ดิฉันกังวลมากว่าลูกจะซึมซับพฤติกรรมและเห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติ อยากเรียนปรึกษาคุณหมอค่ะว่า จะมีผลอะไรกับลูกไหม และแก้ไขอย่างไรดี

 

 

A : การที่บ้านทำธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ เด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมและเห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อเด็กทั้งในแง่ความคิด ความรู้สึกและการดำเนินชีวิตต่อไป ถ้าเป็นไปได้ให้แยกส่วนงานออกไปเลย มิให้เห็นจนชินตาชินใจ ขณะเดียวกันก็ต้องฝึกให้เด็กหัดทำความดี ซ้ำๆ บ่อยๆ จนเป็นนิสัย อุทิศส่วนกุศลและความดีให้แก่สัตว์ที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไปพร้อมกันด้วยค่ะ

 

 

หมอวินัดดา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)