Haijai.com


ทำไมลูกดื่มนมผสมแล้วนอนหลับนานกว่านมแม่


 
เปิดอ่าน 5705

ทำไมลูกดื่มนมผสมแล้วนอนหลับนานกว่านมแม่

 

 

Q : สงสัยเรื่องนมผสมกับทารกแรกเกิดค่ะ ทารกแรกเกิดเวลาให้ดื่มนมแม่จะนอนหลับได้แป๊บเดียว แต่พอให้ดื่มนมผสมทารกจะนอนได้นานมาก อยากเรียนถามคุณหมอว่าในนมผสมมีสารอะไรที่ทำให้ทารกนอนหลับที่ต่างจากนมแม่หรือเปล่าคะ

 

 

A : จากข้อสังเกตของแม่บางคนที่ว่าทารกแรกเกิดนอนหลับได้แป๊บเดียว แต่พอดื่มนมผสมทารกนอนได้มาก อยากทราบว่าในนมผสมมีสารอะไรที่ทำให้เด็กนอนหลับได้ต่างจากนมแม่หรือเปล่า ในการเลี้ยงทารก นมแม่ดีที่สุด มีส่วนประกอบที่ทำให้ทารกเติบโตดีทั้งร่างกายและสมอง มีสารอีกมากที่นักวิทยาศาสตร์ยังค้นไม่พบ และสารที่เติมลงในนมผสมก็เติมเท่าที่พบในนมแม่เท่านั้น ที่อาจแตกต่างคือปริมาณที่ทารกกินแต่ละมื้อจะต่างกัน ทารกกินนมแม่ส่วนใหญ่กินนมปริมาณน้อยก็หลับเสียแล้วเพราะมีความอบอุ่นและได้เรียนรู้ว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มีนมแม่พร้อมเสมอที่จะกินได้ เมื่อกินไปไม่มาก นมแม่ย่อยง่าย ผ่านกระเพาะเร็ว ทำให้หิวเร็ว นอนไปไม่นานกระเพาะว่างแล้ว ต้องตื่นมากินนมอีก ส่วนนมผสมกินทีเดียวปริมาณมากกว่าต้องกินไว้ แม่บางคนให้ลูกกินนมผสมตามเวลาทุก 3-4 ชั่วโมง เขาก็เรียนรู้ว่าต้องกินให้หมด เพราะต้องไม่ได้กินจนกว่าจะถึงมื้อต่อไป กินนมผสมปริมาณมากผ่านออกจากระเพาะช้ากว่า ย่อยยากว่า นมผสมสูตรทารกส่วนใหญ่มีส่วนประกอบชองโปรตีนสูงกว่านมแม่ นมแม่มีโปรตีน 1.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร นมผสมสูตรทารก มีโปรตีน 1.2-2.0 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เหมือนผู้ใหญ่กินหมูสับ 4-5 ก้อนเทียบกับกินสเต็ก 1 ชิ้น ความหนักท้องและการใช้เวลาในการย่อยต่างกัน ความหนักท้องนี้เองเมื่อนอนหลับอาจนอนได้นาน ถ้าจะอธิบายตามความรู้สึกหิวแล้ว เมื่อกระเพาะว่างลง เยื่อบุกระเพาะจะสร้างสารกรีลิน (Ghrelin) เข้าไปในกระแสเลือดไปบอกสมองว่าหิว ต้องการอาหาร ทารกที่กินนมแม่กระเพาะว่างเร็วสร้างสารกรีลินออกมาทำให้รู้สึกหิว ตื่นมากินนมบ่อยกว่า ทารกกินนมผสมอิ่มนานกว่า กระเพาะเว้นวรรคจากการสร้างกรีลินนานกว่าจึงไม่ค่อยตื่นขึ้นมากินนม ทารกกินนมแม่จึงพบว่ากินยิ่งโต ถ้าอยากให้นอนหลับนานต้องพยายามกระตุ้นให้ลูกดูดนมนานๆ ให้อิ่มเต็มที่แต่ละมื้อ เมื่อถึงอายุ 6 เดือนป้อนกล้วยน้ำหว้าครูดจะทำให้นอนหลับได้นาน

 

 

หมอวันดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)