Haijai.com


ท้องหรือไม่ท้องกันแน่


 
เปิดอ่าน 2720

ท้องหรือไม่ท้องกันแน่

 

 

Q : ไปตรวจการตั้งครรภ์มาหมอบอกว่าท้องแต่พอเอาที่ตรวจมาตรวจปรากฎว่าไม่ท้อง อยากทราบว่าทำไมผลการตรวจไม่เหมือนกันแล้วเราจะเชื่อข้อมูลจากไหนดีคะ

 

 

A : ถ้าผลการตรวจไม่เหมือนกันควรจะไปตรวจครั้งที่สามเป็นการตัดสิน และเนื่องจากการตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะอาจจะไม่แน่นอน ถ้าไม่แน่ใจหรือยังสงสัยในผลการตรวจควรจะไปตรวจด้วยการเจาะเลือดไปตรวจหาระดับของ "เบต้า เอช ซี จี " จะได้ผลแน่นอนกว่า

 

 

หมอพันศักดิ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)