Haijai.com


แม่ท้องนอนหลับดีจะทำให้ลูกหลับดีตามด้วยหรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 1747

แม่นอนหลับดีตอนท้องจะทำให้ลูกหลับดีตามด้วยหรือเปล่า

 

 

Q : การนอนที่ดีของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ จะทำให้ลูกในครรภ์นอนหลับได้ดีด้วยหรือเปล่าคะ และเมื่อลูกในครรภ์นอนหลับได้ดี ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองดีขึ้นด้วยเมื่อขณะอยู่ในครรภ์ อันนี้อ่านเจอในหนังสือมาจริงหรือเปล่าคะ

 

 

A : การนอนหลับของมารดานอกจากจะช่วยให้ไม่อ่อนเพลียแล้ว ในระหว่างนอนหลับพักผ่อนยังทำให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายไปยังมดลูกดีขึ้นด้วย ทำให้ทารกในครรภ์ได้สารอาหารและออกซิเจนในปริมาณที่พอเพียงต่อความต้องการในการเจริญเติบโตในครรภ์ ซึ่งย่อมจะเป็นผลทำให้การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นไปอย่างดี ทารกในครรภ์จึงสมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดี ขณะเดียวกันเมื่อมารดานอนหลับดีขณะนอนหลับร่างกายก็จะผ่อนคลาย จิตใจก็จะผ่อนคลายเช่นกัน ทารกย่อมจะสัมผัสและรับรู้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ถึงความสุขสบายของมารดาที่อุ้มครรภ์อยู่ ทารกในครรภ์จึงย่อมจะมีความสุขสบายไปด้วย ทำให้พัฒนาการของสมองดี เด็กที่มารดาตั้งครรภ์มีความสุขกายสบายใจไม่เครียดและนอนพักผ่อนเพียงพอ จึงเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงดีไปด้วย

 

 

หมอพันศักดิ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)