Haijai.com


ลูกดูดนิ้วหรือดูดขวดน้ำมากจะทำให้ฟันเกไหม


 
เปิดอ่าน 2879

การที่ลูกดูดนิ้ว หรือดูดขวดน้ำมากๆ จะทำให้ฟันเกไหม

 

 

คุณหมอช่วยตอบ การดูดนิ้วมีผลทำให้ฟันเกได้ค่ะ โดยจะมีผลได้ทั้งต่อการเรียงตัวของฟัน ตลอดจนรูปร่างของขากรรไกรทั้งบนและล่าง โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความถี่ของการดูดนิ้ว ระยะเวลา และการเจริญเติบโตของขากรรไกรในขณะนั้นด้วย อย่างไรก็ตามในเด็กเล็กบางคนก็อาจจะมีการดูดนิ้วอยู่ในช่วงสั้นๆ โดยถ้าเด็กดูดนิ้วอยู่ในช่วง 2 ขวบแรกยังถือว่าปกติอยู่ค่ะ แต่ถ้าเกินกว่านั้นแล้วพบว่าเด็กค่อยๆ ดูดนิ้วลดลง ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี แต่ถ้าความถี่เพิ่มมากขึ้น และมีผลต่อขากรรไกรอย่างชัดเจนอาจต้องพิจารณารีบแก้ไขค่ะ

 

 

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลสมิติเวช เอื้อเฟื้อข้อมูล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)