Haijai.com


ลูกพูดเหน่อติดสำเนียงท้องถิ่น


 
เปิดอ่าน 1979

ลูกพูดเหน่อติดสำเนียงท้องถิ่น

 

 

Q : ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดตามสามีเมื่อต้นปี แล้วก็ให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ ตอนนี้ลูกติดสำเนียงท้องถิ่น พูดเหน่อน่ะค่ะ จะแก้อย่างไรดีคะคุณครู เพราะอีกไม่กี่เดือนต้องย้ายกลับกรุงเทพ กลัวลูกพูดเหน่อที่โรงเรียนใหม่ แล้วจะโดนล้อน่ะค่ะ?

 

 

A : การที่เด็กเรียนต่างจังหวัด ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในจังหวัดนั้นๆ ถือเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษา ถ้าเด็กแวดล้อมด้วยภาษาท้องถิ่นเป็นประจำ การซึมซับพฤติกรรมทางภาษาก็เกิดขึ้น คงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าทางบ้านอยากจะเสริมให้น้องได้พูดภาษากลาง ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนไทย ช่วงนี้คงต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่แวดล้อมน้องพูดภาษากลาง เด็กก็จะคุ้นเคยเอง ในทางตรงกันข้าม ถ้าน้องยังพูดภาษาท้องถิ่นอยู่ในขณะที่เราพูดภาษากลาง ควรบอกให้น้องพูดให้ถูกต้อง (เรียกมาพูดกันสองคนก็พอนะคะ เพราะถ้าบอกเด็กต่อหน้าคนอื่นหลายๆ คน เด็กจะอาย เขิน จนไม่กล้าพูดค่ะ) ที่สำคัญอย่าให้คนรอบข้างล้อเลียนน้องเมื่อน้องพูดเหน่อและเมื่อมาอยู่กรุงเทพนานเข้าก็หายเหน่อเองค่ะ

 

 

โดยครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)