Haijai.com


รู้จักสิ่งปนเปื้อนในน้ำก่อนดื่ม


 
เปิดอ่าน 4918

รู้ก่อนดื่ม

 

 

น้ำดื่มใสๆ หากมีสารพิษปนเปื้อนอาจทำให้เกิดโทษร้ายแทนที่จะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต องค์การอนามัยโลกประมาณการไว้ว่าประชากรโลกจำนวน 1.7 ล้านคน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หรือผู้สูงอายุ ต้องเสียชีวิตเพราะน้ำที่ปนเปื้อน ไม่สะอาด และการขาดสุขอนามัย ดังนั้นการทำความรู้จักสิ่งปนเปื้อนในน้ำจึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม

 

 

สิ่งปนเปื้อนสามารถเข้าสู่แหล่งน้ำได้หลายทาง ทั้งจากเส้นทางลำเลียงน้ำ กระบวนการฆ่าเชื้อและขจัดสิ่งปลอมปนในน้ำที่ผิดพลาด รวมไปถึงถังเก็บน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน สิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น ได้แก่

 

 ตะกั่วและสารหนู ตะกั่วมีพิษต่อระบบประสาท ปนเปื้อนในน้ำจากดินที่น้ำนั้นไหลผ่าน ท่อ และระบบจ่ายน้ำที่ใช้ตะกั่วบัดกรี สารหนูเป็นโลหะที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง และเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนัง ที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนสารหนูในบ่อน้ำบาดาลเป็นครั้งคราว หรือในบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่

 

 

 ส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี เช่น ไนเตรต สามารถปนเปื้อนในน้ำที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม ซึ่งโดยตัวมันเองไม่มีพิษ แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนสารต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ร่างกายผิดปกติ ในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

 

 

 เชื้อก่อโรคจากน้ำ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต มักเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วง นับเป็นภัยร้ายที่คุกคามมนุษย์ผ่านน้ำดื่มมาโดยตลอด แม้ในยุคปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ตามประเทศต่างๆ

 

 

 สารตกค้างจากสารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ แม้ว่าการใช้สารฆ่าเชื้อโรคในน้ำจะมีความสำคัญต่อการผลิตน้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัย แต่การใช้มากเกินไปอาจทำให้เกิดสารตกค้าง ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้กัน ถ้าเหลือมากเกินไปก็จะทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ จนได้สารพิษต่างๆ เช่น คลอโรฟอร์ม

 

 

 ตะไคร่น้ำ เกิดจากภาชนะหรือถังเก็บน้ำที่มีแสงผ่านได้ และมีรอยรั่ว แสงแดดทำให้ตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรีย สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้น้ำมีสีขุ่น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ไม่เหมาะแก่การนำมาดื่มหรือใช้ ตะไคร่น้ำบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง คลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วงได้ เช่น ไซโนแบคทีเรีย

 

 

จากการสำรวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2556 พบว่า น้ำจาแหล่งต่างๆ มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ สถิติอันน่าตกใจนี้ รวมถึงฝนที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศ โดยสาเหตุน่าจะมาจากรางน้ำ ท่อน้ำ และภาชนะกักเก็บที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งขัดแย้งกับระบบสาธารณูปโภคของประเทศที่พัฒนามากขึ้น

 

 

ผู้บริโภคจึงควรตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำ และหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใส่ใจกับแหล่งที่มาของน้ำกินน้ำใช้ภายในบ้าน และการเลือกภาชนะกักเก็บน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่สะอาดปลอดภัย โดยผลิตจากวัสดุซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยลดความกังวลและทำให้เรามั่นใจได้ว่า น้ำที่เราใช้จะสะอาดปลอดภัยไร้สิ่งปนเปื้อน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนในครอบครัว

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจากวัสดุ พอลิเมอร์เอลิเซอร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)