Haijai.com


ผู้หญิงที่มีความสุข พากระดูกแข็งแรง


 
เปิดอ่าน 1799

ผู้หญิงที่มีความสุข พากระดูกแข็งแรง

 

 

เชื่อหรือไม่ว่า ความสุขช่วยให้กระดูกแข็งแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Psychosomatic Medicine โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสต์ฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ เก็บข้อมูลจากผู้หญิง 1,147 คน ที่เคยตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกในปี 1999 เทียบกับผลตรวจในปัจจุบัน พบว่า ผู้หญิงที่ไม่มีความพอใจในชีวิตมีมวลกระดูกบางลงถึงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีความสุข

 

 

ไปวิ ราอูม่า นักวิจัย อธิบายเพิ่มเติมว่า ความพึงพอใจในชีวิตและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งสำหรับคนอายุมากนั้น สำคัญพอๆ กับสุขภาพที่แข็งแรง โดยปัจจัยในการรักษาคุณภาพชีวิตของแต่ละคน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพกระดูกในเวลาต่อมาอย่างเห็นได้ชัด

 

 

การมุ่งรักษาสุขภาพกายเพียงอย่างเดียวถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้ว ถ้าอยากได้ผลการรักษาที่ดี ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพใจควบคู่กันไปด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)