Haijai.com


ยอมรับอาการป่วย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต


 
เปิดอ่าน 1716

ยอมรับอาการป่วย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

แค่เปิดใจยอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้น ก็เสมือนได้รับการบำบัดรักษาไปบางส่วนแล้ว

 

ผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร European Jounal of Cardiovascular Nursing ระบุว่า ผู้ป่วยที่ปรับตัวเข้ากับอาการของตัวเองได้ จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น เจ็บปวดน้อยลง ร่าเริงแจ่มใส และนอนหลับได้ดีกว่า เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับความเจ็บป่วยของตัวผู้ป่วยเอง พบว่า กลุ่มที่ยอมรับได้มากกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

 

โมนิกา โอเบคโล พยาบาลวิชาชีพแห่งมหาวิทยาลับการแพทย์วรอคลอว์ประเทศโปแลนด์ อธิบายว่า คณะวิจัยได้ศึกษาผู้ป่วยชายหญิง 100 คน จากแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือดของมหาวิทยาลัยในปี 2012 และ 2013 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 63 ปี และเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอย่างน้อย 6 เดือน มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพลังงาน ความเจ็บปวดอารมณ์ตอบสนอง การนอนหลับ การเข้าสังคม การเก็บตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

 

 

นักวิจัยพบว่า ความรู้เรื่องอาการและวิธีรักษาโรคหัวใจล้มเหลว ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความเจ็บป่วยของตัวเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้หากผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ จะช่วยให้เรียนรู้ถึงอาการที่ตนเองเป็นได้มากขึ้น ทำให้มีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคงและสามารถทำตามที่แพทย์แนะนำได้ง่ายขึ้น

 

 

การมองเห็นสภาวการณ์ตามความเป็นจริง เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการรับมือกับความเจ็บไข้ทั้งมวลค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)